Home

Rechtbank Overijssel, 02-09-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2905, 20/134

Rechtbank Overijssel, 02-09-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2905, 20/134

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
2 september 2020
Datum publicatie
3 september 2020
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2020:2905
Zaaknummer
20/134

Inhoudsindicatie

Klager wenst teruggave van het inbeslaggenomen motorhesje.

De raadkamer overweegt dat het op grond van de bepaling in de APV Enschede (art. 2:50a) verboden is om op openbare plaatsen zichtbaar goederen te dragen die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard. Motorclub Satudarah is thans verboden verklaard maar in de onderhavige zaak betreft het een andere motorclub zodat niet van een verboden verklaarde organisatie in de zin van voornoemde bepaling in de APV kan worden gesproken. Dit maakt dat het niet hoogst waarschijnlijk is dat de later oordelende rechter het motorhesje zal onttrekken aan het verkeer. Het klaagschrift dient derhalve gegrond te worden verklaard.

Uitspraak

Team Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Klaagschriftnummer: 20/134

Beschikking van de enkelvoudige raadkamer op het klaagschrift, op grond van artikel 552a Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[klager],

geboren op [geboortedatum] 1986 in [geboorteplaats],

ter dezer zake domicilie kiezende aan de Ripperdastraat 17 in Enschede, ten kantore van zijn raadsman mr. U. Ural.

verder te noemen: klager.

1 Het verloop van de procedure

Het klaagschrift, gedateerd 2 april 2020, is op dezelfde dag op de griffie van de rechtbank ontvangen. Het klaagschrift is ingediend door mr. U. Ural en betreft een op grond van artikel 94 Sv gelegd beslag op een motorhesje. Het klaagschrift strekt tot teruggave van dit inbeslaggenomen goed.

Het klaagschrift is behandeld op de openbare zitting van de raadkamer van

2 september 2020.

Bij de behandeling zijn de officier van justitie mr. K.J.L. de Valk en de raadsman mr. U. Ural gehoord.

Klager is met bericht van kennisgeving niet verschenen.

De raadkamer heeft kennisgenomen van het mutatierapport en het proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming alsook van de door de officier van justitie overgelegde reactie naar aanleiding van het klaagschrift met betrekking tot het al dan niet handhaven van het beslag.

2 De standpunten van de officier van justitie, de raadsman en klager

De raadsman stelt dat sprake is van een onrechtmatige inbeslagname. De bepaling, art. 2:50a, in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) strekt tot een verbod van zichtbare uitingen van verboden organisaties. De motorclub [naam motorclub 1] is niet verboden en niet gezegd kan worden dat met het dragen van de hesjes van die club, geen afstand is genomen van de verboden motorclub Satudarah nu het hier om twee totaal verschillende organisaties gaat. De hesjes van [naam motorclub 1] vertonen geen gelijkenis met die van Satudarah, sterker nog de logo’s verschillen totaal van elkaar. Enkel de clubkleuren (geel en zwart) komen overeen. In dit verband merkt de raadsman op, gelet op het verbod van willekeur, dat op grond van die bepaling in de APV het dan ook verboden is om een shirtje van Vitesse of Jumbo of een hesje van motorclub Yellow Snakes (allen geel en zwart van kleur) te dragen. De raadsman is al met al van mening dat het motorhesje op basis van de hiervoor genoemde bepaling in de APV, niet in beslag genomen had mogen worden zodat tot teruggave ervan moet worden overgegaan.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het klaagschrift ongegrond moet worden verklaard nu zich niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de later oordelende rechter, het motorhesje met de clubnaam [naam motorclub 1] zal onttrekken aan het verkeer op de grond dat niet kan worden uitgesloten dat de rechter tot het oordeel komt dat het een voorwerp betreft waarvan het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet of het algemeen belang. Het motorhesje bevat immers voldoende kenmerken van de motorclub Satudarah waardoor lijkt te worden verwezen naar deze verboden motorclub.

3 De bevoegdheid van de rechtbank

De rechtbank Overijssel is bevoegd van het klaagschrift kennis te nemen.

4 De ontvankelijkheid

5 De beoordeling

6 De beslissing