Home

Rechtbank Overijssel, 26-06-2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2195, 08/710035-17 (P)

Rechtbank Overijssel, 26-06-2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2195, 08/710035-17 (P)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26 juni 2018
Datum publicatie
26 juni 2018
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2018:2195
Zaaknummer
08/710035-17 (P)

Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee mannen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 3 jaar en taakstraffen van 150 uren voor verzet met geweld tegen een buitengewoon opsporingsambtenaar door deze tegen de grond te werken en vervolgens te schoppen en te slaan. Als gevolg van dit toegepaste geweld heeft het slachtoffer lichamelijk letsel opgelopen. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:2197

Uitspraak

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/710035-17 (P)

Datum vonnis: 26 juni 2018

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1999 in [geboorteplaats] ( [land] ),

wonende te [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 12 juni 2018.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. L. Grooters en van hetgeen door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: samen met anderen zich met geweld heeft verzet tegen een buitengewoon opsporingsambtenaar dan wel openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen die buitengewoon opsporingsambtenaar;

feit 2: al dan niet samen met anderen goederen en geld heeft weggenomen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 01 augustus 2017 te Oldenzaal, in elk geval in Nederland, zich met geweld en/of bedreiging met geweld, heeft verzet tegen een ambtenaar, te weten [slachtoffer] , buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam in de Veilige Publieke taak, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, te weten de impliciete bevoegdheid voor de conducteur om aanwijzingen te geven op grond van artikel 73 Wet Personenvervoer 2000, door eenmaal of meermalen (met kracht)

- op/tegen het lichaam te duwen en/of

- in het gezicht, althans op/tegen het hoofd en/of op/tegen het lichaam te slaan en/of te stompen (terwijl die [slachtoffer] op de grond ligt) en/of

- in het gezicht, althans op/tegen het hoofd en/of op/tegen het lichaam te trappen en/of te schoppen (terwijl die [slachtoffer] op de grond ligt),

terwijl dit misdrijf en/of de daarmede gepaarde gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel, te weten een kras op de (linker)arm en/of een (bloedende) verwonding in de nek/hals en/of een of meerdere beurse pijnlijke plek(ken) bij die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad en dit feit door twee of meer personen met verenigde krachten werd gepleegd;

althans, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen evroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, ter zake dat

hij op of omstreeks 01 augustus 2017 te Oldenzaal, in elk geval in Nederland, openlijk, te weten op of aan de openbare weg, te weten op het NS station, in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon genaamd [slachtoffer] , buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam in de Veilige Publieke taak, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening welk geweld bestond uit een of meerdere malen (met kracht):

- op/tegen het lichaam te duwen en/of

- in het gezicht, althans op/tegen het hoofd en/of op/tegen het lichaam te slaan en/of te stompen (terwijl die [slachtoffer] op de grond ligt) en/of

- in het gezicht, althans op/tegen het hoofd en/of op/tegen het lichaam te trappen en/of te schoppen (terwijl die [slachtoffer] op de grond ligt);

2.

hij op of omstreeks 01 augustus 2017 te Oldenzaal met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, tezamen en in vereniging, althans alleen, heeft weggenomen een of meerdere (2) (mobiele)telefoon(s) (Huawei P7 en/of Huawei G610 Dual Sim) en/of een of meerdere pasje(s) (toegangspas en/of BHV pasje(s)) en/of een geldbedrag van 180 euro, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [bedrijf] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s).

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

6 De strafbaarheid van verdachte

7 De op te leggen straf of maatregel

8 De schade van benadeelden

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

10 De beslissing