Home

Rechtbank Overijssel, 03-05-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1582, C/08/184506 / KG ZA 16-108

Rechtbank Overijssel, 03-05-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:1582, C/08/184506 / KG ZA 16-108

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
3 mei 2016
Datum publicatie
4 mei 2016
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2016:1582
Zaaknummer
C/08/184506 / KG ZA 16-108

Inhoudsindicatie

Vordering tot opheffen beslag afgewezen.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/184506 / KG ZA 16-108

Vonnis in kort geding van 3 mei 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND TRADING B.V.,

gevestigd te Steenwijk,

eiseres,

advocaat mr. C.E. van Staveren te Zwolle,

tegen

de rechtspersoon naar Duits recht

NETFREIGHT SCHIFFAHRTS - UND SPEDITIONS GMBH,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,

gedaagde,

advocaat mr. R. Smink te Enschede.

Partijen zullen hierna Holland Trading en Netfreight genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van Holland Trading

-

de pleitnota van Netfreight.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Netfreight heeft op 12 mei 2015 met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank conservatoir derdenbeslag gelegd op de bankrekening(en) van Holland Trading bij de Coöperatieve Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland U.A. te Meppel (hierna te noemen: de bank), ter verzekering van het verhaal van een door gestelde vordering op Holland Trading, met inbegrip van kosten begroot voorlopig begroot op € 130.000,00.

2.2.

Blijkens de verklaring derdenbeslag ex artikel 475 lid 2 Rv van de bank valt onder het beslag een bedrag van € 197.533,29. De bank heeft zich het recht voorbehouden tot verrekening van een tegenvordering van haar van € 121.871,00.

2.3.

Netfreight heeft vervolgens Holland Trading betrokken in een bodemprocedure en daarin gevorderd dat Holland Trading wordt veroordeeld tot betaling aan haar van een bedrag van € 100.000,00, vermeerderd met handelsrente en kosten.

2.4.

Deze rechtbank heeft bij vonnis van 2 maart 2016 (zaaksnummer C/08/171859/HA ZA 15-280) Holland Trading veroordeeld om aan Netfreight een bedrag te betalen van € 25.000,00, vermeerderd met de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a BW over dit bedrag met ingang van 13 mei 2015 tot de dag van volledige betaling.

2.5.

De reconventionele vordering van Holland Trading tot opheffing van op 12 mei 2015 gelegd beslag is afgewezen nu naar het oordeel van de bodemrechter niet kan worden gesproken van een ondeugdelijk vorderingsrecht omdat de vordering van Netfreight voor een bedrag van € 25.000,00 toewijsbaar is.

2.6.

Ter zake van dit vonnis heeft Netfreight op 1 april 2016 Holland Trading een dagvaarding wegens hoger beroep betekend en de zaak in appel aanhangig gemaakt bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Holland Trading heeft zich in die procedure gesteld.

2.7.

Holland Trading heeft niet aan de onder 2.4 vermelde veroordeling voldaan.

3 Het geschil

3.1.

Holland Trading vordert samengevat - Netfreight te veroordelen de op 12 mei 2015 ten laste van Holland Trading gelegde (derden)beslagen op de heffen, althans te matigen tot het bedrag waartoe Holland Trading is veroordeeld bij eerdergenoemd vonnis van 2 maart 2016, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag. Voorts vordert Holland Trading veroordeling van Netfreight in de proceskosten.

3.2.

Netfreight voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing