Home

Rechtbank Overijssel, 11-06-2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4655, C/08/156114 / FA RK 14-1093

Rechtbank Overijssel, 11-06-2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4655, C/08/156114 / FA RK 14-1093

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
11 juni 2014
Datum publicatie
3 september 2014
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2014:4655
Zaaknummer
C/08/156114 / FA RK 14-1093

Inhoudsindicatie

Rechtbank wijst toe het verzoek van moeder om haar alleen met het gezag te belasten. Vader neemt onvoldoende initiatief om op hoogte te blijven van ontwikkeling kind en werkt niet mee dan wel zorgt voor onnodig oponthoud. Dat is niet in het belang van het kind.

Uitspraak

Zittingsplaats Almelo

Team jeugdrecht

zaaknummer: C/08/156114 / FA RK 14-1093 (KJB)

inzake

verder ook de moeder te noemen,

wonende te [woonplaats], [adres]

verzoekster,

advocaat: mr. M. Rijs,

en

verder ook de vader te noemen,

wonende te [woonplaats], [adres],

belanghebbende,

niet verschenen.

Het procesverloop

Bij op 8 mei 2014 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen heeft de vrouw verzocht vervangende toestemming te verlenen alsmede het ouderlijk gezag te wijzigen.

De zaak is behandeld ter zitting van 4 juni 2014. Ter zitting zijn verschenen: de moeder, bijgestaan door mr. M. Rijs, de vader, mevrouw [A] namens de Raad voor de Kinderbescherming en mevrouw [M] namens Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel. De standpunten zijn toegelicht. Van de behandeling heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

De beschikking is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

De ouders zijn gehuwd geweest. Uit dit huwelijk zijn geboren:

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum],

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum],

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum].

Bij beschikking van 7 september 2011 van de rechtbank Almelo is de echtscheiding uitgesproken. De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de minderjarigen. De hoofdverblijfplaats van de minderjarigen is bij de moeder.

Bij beschikking van de kinderrechter te Almelo van 16 april 2013 zijn de minderjarigen onder toezicht gesteld van de Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel. De ondertoezichtstelling is laatstelijk verlengd bij beschikking van de kinderrechter te Almelo van 2 april 2014 met ingang van 16 april 2014 voor de duur van zes maanden met behoud van de Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel als gezinsvoogdijinstelling.

De standpunten van partijen

Moeder verzoekt de kinderrechter vervangende toestemming te verlenen voor de behandeling van de minderjarige [naam] bij Mediant. De raadsvrouw van moeder heeft mondeling ter zitting verzocht om tevens vervangende toestemming te krijgen voor het aanvragen van het paspoort van de minderjarige [naam]. Voorts verzoekt moeder om belast te worden met het eenhoofdig ouderlijk gezag over de minderjarigen.

De aanleiding voor het verzoek van moeder is het advies van de school van [naam] om hem in behandeling te nemen voor zijn gedragsproblematiek. Moeder ziet de ernst van zijn problematiek in en is dus ook van mening dat een behandeling bij Mediant noodzakelijk is voor [naam]. Vader weigert echter toestemming te geven voor een behandeling bij Mediant. Het zit moeder behoorlijk dwars dat de school van [naam], de gezinsvoogdes en moeder zelf de noodzaak van de behandeling inzien en vader niet. Het proces wordt hierdoor tegen de belangen van [naam] in, tegengehouden.

Moeder heeft ter zitting een aantal voorbeelden naar voren gebracht waarin vader zijn medewerking met betrekking tot belangrijke zaken over de minderjarigen in het verleden ook niet heeft verleend dan wel heeft gezorgd voor onnodig oponthoud. Vader handelt niet in het belang van de minderjarigen. Moeder is om deze redenen van mening dat zij belast moet worden met het eenhoofdig gezag om zo in de toekomst verdere oponthoud met betrekking tot het regelen van belangrijke zaken rondom de minderjarigen te voorkomen.

Het is vader niet duidelijk waarom [naam] behandeld moet worden bij Mediant. Hij had namelijk begrepen dat het goed gaat met de minderjarigen en dat hetgeen school beweert over [naam] niet klopt. Vader heeft naar zijn zeggen in eerste instantie om deze reden zijn toestemming niet verleend maar heeft de gezinsvoogdes medegedeeld dat hij zijn toestemming zou verlenen indien men van mening is dat [naam] alsnog behandeld zou moeten worden. Vader heeft het gevoel dat hij niet voldoende wordt geïnformeerd.

De beoordeling van het verzoek en de motivering van de beslissing

De beslissing