Home

Rechtbank Oost-Brabant, 17-04-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2185, 01/860079-18

Rechtbank Oost-Brabant, 17-04-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2185, 01/860079-18

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
17 april 2019
Datum publicatie
17 april 2019
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2019:2185
Zaaknummer
01/860079-18

Inhoudsindicatie

Verkeersongeval met dodelijke afloop.

Artikel 6 WVW''94: aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.

Taakstraf 240 uur subsidiair 120 dagen hechtenis.

OBM 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Locatie 's-Hertogenbosch

Team strafrecht

Parketnummer: 01/860079-18

Datum uitspraak: 17 april 2019

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] ,

wonende te [woonplaats] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 3 april 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 1 maart 2019.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 1 december 2017 te Mierlo, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als (beginnende) bestuurder van een motorrijtuig (personenauto merk Volkswagen), daarmee rijdende over de weg, de Santheuvel Oost en/of de kruising/splitsing van wegen gevormd door de Santheuvel Oost met de Vesperstraat en de Meester van Busselstraat, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend te handelen als volgt:

verdachte heeft rijdende op de Santheuvel Oost (rijdende in de richting van de Dokter Kerssemakersstraat) en gekomen bij de kruising/splitsing van wegen (gevormd door de Santheuvel Oost met de Vesperstraat en de Meester van Busselstraat) een (gezien verdachtes rijrichting) van rechts komende fietser, geen voorrang verleend en/of niet voor laten gaan, zulks terwijl verdachte reed met een snelheid van tenminste en/of een snelheid die lag tussen de 83 en 85 kilometer per uur, althans een snelheid (aanzienlijk) hoger dan de toen aldaar toegestane maximum snelheid van 50 kilometer per uur, waardoor, althans mede waardoor, verdachte met het door hem bestuurde voertuig tegen die van rechts komende fietser is gereden/gebotst en/of die van rechts komende fietser (vervolgens) is geschept en/of waardoor een ander (te weten die fietser, genaamd [slachtoffer] ) werd gedood;

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 1 december 2017 te Mierlo, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als (beginnende) bestuurder van een motorrijtuig (personenauto merk Volkswagen), daarmee rijdende over de weg, de Santheuvel Oost en/of de kruising/splitsing van wegen gevormd door de Santheuvel Oost met de Vesperstraat en de Meester van Busselstraat, die kruising/splitsing is genaderd en opgereden en een (gezien verdachtes rijrichting) van rechts komende fietser, geen voorrang heeft verleend en/of niet voor heeft laten gaan, zulks terwijl verdachte reed met een snelheid van tenminste en/of een snelheid die lag tussen de 83 en 85 kilometer per uur, althans een snelheid (aanzienlijk) hoger dan de toen aldaar toegestane maximum snelheid van 50 kilometer per uur, waardoor, althans mede waardoor, verdachte met het door hem bestuurde voertuig tegen die van rechts komende fietser is gereden/gebotst en/of die van rechts komende fietser (vervolgens) is geschept, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

De beoordeling van het bewijs.

De bewezenverklaring.

De strafbaarheid van het feit.

De strafbaarheid van verdachte.

Oplegging van straf en bijkomende straf.

Toepasselijke wetsartikelen.

DE UITSPRAAK