Home

Rechtbank Oost-Brabant, 21-09-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4602, 01/879409-18

Rechtbank Oost-Brabant, 21-09-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4602, 01/879409-18

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
21 september 2018
Datum publicatie
21 september 2018
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2018:4602
Zaaknummer
01/879409-18

Inhoudsindicatie

Medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over haar uitoefent, terwijl de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.

Daarnaast veroordeling voor mishandeling van de pleegmoeder van de minderjarige.

Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met en proeftijd van twee jaren.

De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vordering.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/879409-18

Datum uitspraak: 21 september 2018

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1] ,

thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B).

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 22 juni 2018 en 7 september 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 18 mei 2018.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij,

op of omstreeks 26 februari 2018 te Eersel, althans in Nederland en/of Duitsland en/of België,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

opzettelijk een minderjarige, te weten:

- [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum 2] ),

welke minderjarige beneden de leeftijd van twaalf jaren oud was,

(met geweld) heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende,

te weten [Stichting Jeugdbescherming] en/of pleegzorg,

immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (in strijd met de machtiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing uitgesproken door de rechtbank Oost-Brabant bij beschikking(en) van 12 oktober 2017 en/of 03 november 2017 en/of 11 januari 2018) die [slachtoffer] :

- (met geweld) uit de Maxi-Cosi getrokken en/of gehaald en/of

- in een auto meegenomen en/of

- vervoerd naar een (vakantie)woning in het buitenland (Duitsland) en/of - ondergebracht in een (vakantie)woning in het buitenland (Duitsland), in ieder geval op een locatie die niet bekend was bij [Stichting Jeugdbescherming] , en aldus die [slachtoffer] buiten het bereik en/of de invloedssfeer van [Stichting Jeugdbescherming] gebracht en/of gehouden;

2.

hij,

op of omstreeks 26 februari 2018 te Eersel

[pleegmoeder] heeft mishandeld door die [pleegmoeder] (meermalen) (met kracht) te duwen en/of (met gebalve vuist) te slaan.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of een omissie voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bewijs

De bewezenverklaring.

De strafbaarheid van het feit.

De strafbaarheid van verdachte.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] .

Toepasselijke wetsartikelen.

DE UITSPRAAK

De rechtbank: