Home

Rechtbank Oost-Brabant, 20-08-2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4511, 845290-13

Rechtbank Oost-Brabant, 20-08-2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4511, 845290-13

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
20 augustus 2013
Datum publicatie
20 augustus 2013
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2013:4511
Zaaknummer
845290-13

Inhoudsindicatie

Gewapende overval in vereniging, gepleegd in Ravenstein, op een 67-jarige man. Daarnaast is verdachte schuldig bevonden aan twee diefstallen en het bezit van een vuurwapen en patronen. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren. De rechtbank legt anders dan door de officier van justitie is gevorderd en door de verdediging is gepleit geen voorwaardelijk strafdeel op. Verdachte dient daarnaast schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer van de overval.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Parketnummer: 01/845290-[verdachte]

Strafrecht

Parketnummer: 01/845290-13

Datum uitspraak: 20 augustus 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1992],

wonende te [adres],

thans gedetineerd te: P.I. Breda - HvB De Boschpoort.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 6 augustus 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 1 juli 2013.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 22 april 2013 te Ravenstein, in elk geval in de gemeente

Oss, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met

het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid

geld en/of (een) sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd

voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met

geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit

van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

heeft bestaan uit het tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans

alleen, meermalen, althans eenmaal:

- met een vuurwapen, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in

elk geval een hard voorwerp, op het hoofd van voornoemde [slachtoffer 1]

slaan en/of

- aan voornoemde [slachtoffer 1] opzettelijk dreigend een vuurwapen, in elk

geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tonen en/of

-

vastbinden van de armen van voornoemde [slachtoffer 1] (met tie-wraps) en/of

-

vastbinden van de benen van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

-

afplakken van de mond van voornoemde [slachtoffer 1] (met plakband) en/of

(vervolgens)

- vastbinden van de armen van voornoemde [slachtoffer 1] aan een tafelpoot

en/of (vervolgens)

-

met plakband vastbinden van de benen van voornoemde [slachtoffer 1] en/of

-

slaan en/of schoppen van voornoemde [slachtoffer 1] en/of (daarbij)

-

aan voornoemde [slachtoffer 1] opzettelijk dreigend toevoegen van de woorden:

"geld, geld" en/of "we weten zeker dat je geld in huis hebt liggen" en/of

en/of "we zien daar een slijptol liggen, we zullen je ledematen eraf

snijden" en/of "we steken je in brand" en/of "we gaan je helemaal kapot

maken, je overleeft het niet, we gaan je verminken" en/of "waar staat de

kluis" en/of "we blijven desnoods een paar dagen er zal wel eten in de

koelkast staan" en/of "er moet meer zijn, er moeten pakken geld zijn";

hij op of omstreeks 22 april 2013 te Gennep alleen, althans tezamen en in

vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

heeft weggenomen een kentekenplaat ([kenteken 1]), in elk geval enig goed, geheel

of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte;

hij op of omstreeks 22 april 2013 te Gennep alleen, althans tezamen en in

vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

heeft weggenomen een kentekenplaat ([kenteken 2]), in elk geval enig goed, geheel of

ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte;

hij op of omstreeks 22 april 2013 te Ravenstein, gemeente Oss, een of meer

vuurwapens van categorie III, te weten een knal/gaspistool Reck Miami,

voorhanden heeft gehad en/of heeft gedragen;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

hij op of omstreeks 22 april 2013 te Ravenstein, gemeente Oss, voorhanden heeft

gehad 10 stuks 9mm knalpatronen, merk Geco, in elk geval munitie in de zin van

de Wet Wapens en Munitie van categorie III;

Voor zover in de tenlastelegging omissies en/of taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring hersteld en/of verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Het bewijs.

De bewezenverklaring.

De strafbaarheid van het feit.

De strafbaarheid van verdachte.

Oplegging van straf en/of maatregel.

Motivering van de hoofdelijkheid.

Schadevergoedingsmaatregel.

Beslag.

Toepasselijke wetsartikelen.

DE UITSPRAAK

Maatregel van schadevergoeding van EUR 3.723,89 subsidiair 47 dagen hechtenis