Home

Rechtbank Noord-Nederland, 09-09-2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4105, C18/168878/KG ZA 16-212

Rechtbank Noord-Nederland, 09-09-2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4105, C18/168878/KG ZA 16-212

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
9 september 2016
Datum publicatie
9 september 2016
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2016:4105
Zaaknummer
C18/168878/KG ZA 16-212

Inhoudsindicatie

Geschil over de huur en de oplevering van een pand aan het Zuiderdiep te Groningen, waarin de huurster een nieuwe horeca-gelegenheid wil realiseren’

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht

Locatie Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/168878 / KG ZA 16-212

Vonnis in kort geding van 9 september 2016

in de zaak van

[A] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. E.Tj. van Dalen te Groningen,

tegen

[B] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. M.J. Blokzijl te Groningen.

Partijen zullen hierna [A] en [B] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding;

-

de mondelinge behandeling van 30 augustus 2016 waar partijen zijn verschenen,, vergezeld van hun advocaten;

-

de pleitnota van [B] ;

-

de eis in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In verband met plannen voor een proeflokaal voor verkoop van bieren van Nederlandse brouwers heeft [B] het “Proeflokaal Mout” opgericht, en heeft zij een website terzake in werking gesteld.

In verband met die plannen zijn partijen eind 2015 in onderhandeling getreden om te komen tot een huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte aan het Gedempte Zuiderdiep [huisnummer] te Groningen.

2.2.

De bedrijfshuurovereenkomst is op 30 december 2015 door partijen ondertekend.

Voor zover thans van belang is daarin het volgende opgenomen:

‘2.1

Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaren, ingaande op 1 maart 2016 (of zoveel eerder als Partijen overeenkomen) onder de ontbindende voorwaarde dat huurder zal beschikken over een onherroepelijke exploitatievergunning en indien van toepassing een drank- en horecavergunning en dat verhuurder uiterlijk 1 mei 2016 het Gedempte Zuiderdiep [huisnummer] , zowel aan de binnen- als buitenkant zal hebben gerestaureerd in overeenstemming met de voorwaarden die de gemeente Groningen hieraan heeft gesteld. Verhuurder zal aan huurder een bewijs tonen waaruit blijkt dat deze aan de voorwaarden van de gemeente Groningen heeft voldaan. Indien door verhuurder op 1 mei niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal er geen huur in rekening worden gebracht.

(…)

5.1

Het gehuurde wordt opgeleverd en aanvaard in de staat zoals beschreven aangegeven in de bij de huurovereenkomst behorende gewaarmerkte omschrijving. Indien een dergelijke omschrijving niet is opgemaakt verklaart huurder het huurobject te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt (casco klaar). Daarbij moet tussen partijen vaststaan dat de volgende zaken voldoen: funderingen, kolommen, stucwerk, riolering en andere afvoerleidingen, elektriciteit, (hoofd)meter, internet/telefoon, binnenmuren, verwarming, (deels) ventilatie, constructieve bouwvloeren en plafonds, een mannen- en vrouwentoilet, twee wasbakken, buitenkant en binnenkant raamkozijnen, buitendeuren, ramen (inclusief glas en lood ramen), binnendeuren, C.V., deels ventilatie (in overleg), weghalen van de reclame lichtbak, openbreken trap naar kelder.’

2.3.

Tussen partijen is in de loop van 2016 een geschil ontstaan omtrent het opleveringsniveau en de kwaliteit van het gehuurde pand.

3 Het geschil in conventie

3.1.

De vordering van [A] strekt er – na intrekking van de vordering tot ontruiming – toe [B] te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [A] te betalen een bedrag van € 5.445,00 zijnde de huurpenningen over de maanden juli en augustus 2016 en tot betaling van de kosten van het onderhavige geding.

3.2.

[B] heeft verweer gevoerd.

4 Het geschil in reconventie

5 De beoordeling in conventie

6 De beoordeling in reconventie

7 De beslissing