Home

Rechtbank Noord-Nederland, 19-02-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:845, 18.110617-13

Rechtbank Noord-Nederland, 19-02-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:845, 18.110617-13

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
19 februari 2015
Datum publicatie
4 maart 2015
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2015:845
Zaaknummer
18.110617-13
Relevante informatie
Wegenverkeerswet 1994 [Tekst geldig vanaf 20-05-2022]

Inhoudsindicatie

De Rechtbank Noord Nederland is –met de officier van justitie en de raadsman- van oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van de poging tot doodslag dan wel de poging tot toebrengen zwaar lichamelijk letsel nu het voorwaardelijk opzet niet bewezen kan worden. De rechtbank spreekt verdachte ook vrij van de meer subsidiair ten laste gelegde mishandeling, omdat dit niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. Ten aanzien van feit 2. volgt ontslag van alle rechtsvervolging nu verdachte zich vrijwillig binnen de termijn heeft gemeld bij de politie en zijn identiteit kenbaar heeft gemaakt.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/110617-13

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 19 februari 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonadres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 5 februari 2015.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. S. Bergsma, advocaat te Dokkum.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. H. Mous.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 28 januari 2013 te [pleegplaats] ter uitvoering van het

door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van

het leven te beroven, met dat opzet als bestuurder van een (personen)auto

(vanaf een korte afstand) is afgereden en/of ingereden op voornoemde [slachtoffer]

[slachtoffer] en/of (vervolgens) is doorgereden met [slachtoffer] op de

motorkap, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is

voltooid;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 28 januari 2013 te [pleegplaats] ter uitvoering van het

door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer]

[slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

als bestuurder van een (personen)auto (vanaf een korte afstand) is

afgereden en/of ingereden op voornoemde [slachtoffer] en/of (vervolgens)

is doorgereden met [slachtoffer] op de motorkap, terwijl de uitvoering van

dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

meer subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 28 januari 2013 te [pleegplaats], als bestuurder van een

(personen)auto opzettelijk een persoon (te weten [slachtoffer]) heeft

mishandeld, door (vanaf een korte afstand) op voornoemde [slachtoffer] af

te rijden en/of in te rijden en/of (vervolgens) met voornoemde [slachtoffer]

op de motorkap door te rijden, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of

pijn heeft ondervonden;

2.

hij op of omstreeks 28 januari 2013 te [pleegplaats] als bestuurder van een

motorrijtuig betrokken bij een verkeersongeval of door wiens gedraging een

verkeersongeval was veroorzaakt op de [straat], de plaats van

het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval naar hij wist of

redelijkerwijs moest vermoeden aan een ander (te weten [slachtoffer])

letsel en/of schade was toegebracht.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Toepassing van wetsartikelen

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/110617-13

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 19 februari 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],