Home

Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4834, 10082266 \ CV EXPL 22-5314

Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4834, 10082266 \ CV EXPL 22-5314

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
5 april 2023
Datum publicatie
26 juni 2023
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:4834
Zaaknummer
10082266 \ CV EXPL 22-5314

Inhoudsindicatie

Luchtvaart. Vertraging minder dan drie uur.

Uitspraak

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 10082266 \ CV EXPL 22-5314

Uitspraakdatum: 5 april 2023

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht

AirHelp Germany GmbH

gevestigd te Berlijn (Duitsland)

eiser

hierna te noemen: AirHelpgemachtigde: mr. D.E. Lof (Lof Legal Services)

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Swiss International Air Lines AG Swiss International Air Lines SA Swiss International Air Lines Ltd.

gevestigd te Bazel (Zwitserland)

gedaagde

hierna te noemen: de vervoerder

gemachtigde: mr. E.A. Pluijm en mr. L.E. Schalk (Russell Advocaten)

1 Het procesverloop

1.1.

AirHelp heeft bij dagvaarding van 12 augustus 2022 een vordering tegen de vervoerder ingesteld. De vervoerder heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

AirHelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna de vervoerder een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[betrokkene 1] en [betrokkene 2] (hierna: de passagiers) hebben een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan de vervoerder de passagier op 2 april 2022 diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol Airport, via Zurich Airport, Zurich (Zwitserland) naar Dubai Airport, Dubai.

2.2.

De vlucht van Amsterdam naar Zurich, met vluchtnummer LX725 (hierna: de vlucht) is vertraagd uitgevoerd waardoor de passagiers de aansluitende vlucht hebben gemist. De passagiers zijn omgeboekt naar een alternatieve vlucht en met een vertraging aangekomen op de eindbestemming.

2.3.

De passagiers hebben hun vermeende vorderingsrecht middels cessie overgedragen aan AirHelp.

2.4.

AirHelp heeft compensatie van de vervoerder gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

De vervoerder heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

AirHelp vordert dat de vervoerder bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:- € 1.200,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van de vlucht tot aan de dag der algehele voldoening; - de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

AirHelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). AirHelp stelt dat de vervoerder vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de compensatie te voldoen conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00 per passagier.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing