Home

Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2270, 10278352 WM

Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2270, 10278352 WM

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
15 februari 2023
Datum publicatie
15 maart 2023
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2023:2270
Zaaknummer
10278352 WM

Inhoudsindicatie

In dit dossier ontbreekt de foto, terwijl de gedraging met een fotocamera is geregistreerd. De vertegenwoordiger van de officier van justitie kon de foto op de zitting ook niet overleggen. Doordat de foto van de gedraging ontbreekt, heeft de kantonrechter onvoldoende gegevens om te kunnen vaststellen dat de gedraging is verricht. Het beroep is daarom gegrond.

Uitspraak

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknummer : 10278352 \ WM VERZ 23-10

CJIB-nummer : 241154063

Uitspraakdatum : 15 februari 2023

Uitspraak op een beroep als bedoeld in artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)

in de zaak van

naam : Autohopper Autoverhuur B.V.

adres : Watermanstraat 23

woonplaats : 7324 AJ Apeldoorn (hierna te noemen: betrokkene)

[gemachtigde]

Het verloop van de procedure

Aan betrokkene is een administratieve sanctie (hierna te noemen: boete) opgelegd. Betrokkene heeft daartegen beroep ingesteld bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft het beroep ongegrond dan wel niet-ontvankelijk verklaard. Tegen die beslissing is door betrokkene beroep ingesteld bij de kantonrechter.

De zaak is behandeld op de zitting van 15 februari 2023. Op de zitting is de vertegenwoordiger van de officier van justitie verschenen. Betrokkene is niet verschenen. De kantonrechter heeft op de zitting uitspraak gedaan.

Overwegingen

De gedraging waarvoor de boete is opgelegd, luidt – kort omschreven – als volgt: als bestuurder handelen in strijd met een geslotenverklaring in beide richtingen.

Betrokkene is het niet eens met de beslissing van de officier van justitie en heeft in het beroepschrift de gronden daarvoor aangevoerd.

De gedraging waarom het gaat is geregistreerd met een fotocamera. Dat betekent dat er een foto van de gedraging is gemaakt. Als er een foto is, moet deze onderdeel zijn van het dossier omdat een foto van een gedraging behoort tot de op de zaak betrekking hebbende stukken. De officier van justitie moet ervoor zorgen dat het dossier compleet is en moet de op de zaak betrekking hebbende stukken ter kennis van de rechtbank brengen.

In dit dossier ontbreekt de foto, terwijl de gedraging met een fotocamera is geregistreerd. De vertegenwoordiger van de officier van justitie kon de foto op de zitting ook niet overleggen. Doordat de foto van de gedraging ontbreekt, heeft de kantonrechter onvoldoende gegevens om te kunnen vaststellen dat de gedraging is verricht.

Het beroep is daarom gegrond. De beschikking waarbij de boete is opgelegd en de beslissing van officier van justitie zullen worden vernietigd.

De uitspraak

De kantonrechter:

‒ verklaart het beroep gegrond;

‒ vernietigt de beslissing van de officier van justitie en de beschikking waarbij de

boete is opgelegd;

‒ bepaalt dat de officier van justitie het bedrag dat betrokkene als zekerheidstelling heeft betaald, aan betrokkene terugbetaalt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. I.H. Lips, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze uitspraak kan op grond van artikel 14 WAHV hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, binnen 6 weken na de hieronder vermelde dag van toezending. Hoger beroep is in beginsel alleen mogelijk als de boete in de uitspraak is bepaald op een bedrag van meer dan € 110,00. Het beroepschrift moet worden verzonden aan de afdeling Kanton van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. De wet gaat uit van een geheel schriftelijke procedure in hoger beroep, tenzij door u bij het beroepschrift uitdrukkelijk om een mondelinge behandeling van de zaak is verzocht. Het instellen van hoger beroep per e-mail is niet mogelijk.

Datum toezending: