Home

Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1109, 9383564

Rechtbank Noord-Holland, 09-02-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:1109, 9383564

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
9 februari 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2022:1109
Zaaknummer
9383564

Inhoudsindicatie

overeenkomst aangegaan namens derde?

Uitspraak

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 9383564 \ CV EXPL 21-4121 (rvk)

Uitspraakdatum: 9 februari 2022

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap Heattec Heat Technology B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Cuijk

eiseres

verder te noemen: Heattec

gemachtigde: Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V.

tegen

de besloten vennootschap RS Advies & Beheer B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Akersloot

gedaagde

verder te noemen: RS Advies & Beheer

procederend bij [gemachtigde]

1 Het procesverloop

1.1.

Heattec heeft bij dagvaarding van 3 augustus 2021 een vordering tegen RS Advies & Beheer ingesteld. RS Advies & Beheer heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Heattec heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna RS Advies & Beheer een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

Heattec heeft service- en onderhoudswerkzaamheden aan een brander / oveninstallatie uitgevoerd bij Velgenprof B.V. te Zwolle.

2.2.

Heattec heeft de factuur voor de werkzaamheden (€ 871,20) aan Velgenprof B.V. gericht.

2.3.

Op verzoek van Velgenprof B.V. is de factuur op naam gesteld van RS Advies & Beheer B.V. en vervolgens aan die vennootschap verzonden.

2.4.

RS Advies & Beheer heeft de factuur ook na aanmaningen en betaalverzoeken niet voldaan.

3 De vordering

3.1.

Heattec vordert dat de kantonrechter RS Advies & Beheer veroordeelt tot betaling van € 1.077,01.

3.2.

Heattec legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat RS Advies & Beheer op grond van de tussen Heattec en RS Advies & Beheer gesloten overeenkomst gehouden is de voor de werkzaamheden verzonden factuur van € 871,20 te voldoen.

3.3.

Omdat RS Advies & Beheer ook na aanmaningen en betaalverzoeken niet overging tot betaling heeft Heattec haar incassogemachtigde ingeschakeld en maakt zij aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van € 130,68. Gelet op het betalingsverzuim is RS Advies & Beheer ook de wettelijke handelsrente van € 75,13 (berekend tot 9 juli 2021) verschuldigd.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing