Home

Rechtbank Noord-Holland, 27-03-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2316, 99-000288-58

Rechtbank Noord-Holland, 27-03-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2316, 99-000288-58

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
27 maart 2020
Datum publicatie
30 maart 2020
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2020:2316
Zaaknummer
99-000288-58

Inhoudsindicatie

Vordering tot afstel voorwaardelijke invrijheidsstelling afgewezen

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15-058362-19 (VI)

V.I. zaaknummer : 99-000288-58

Uitspraakdatum: 27 maart 2020

Beslissing afstel voorwaardelijke invrijheidstelling (ex artikel 6:2:12 jo 6:6:21 Sv)

Bij onherroepelijk geworden vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Holland rechtdoende in strafzaken d.d. 4 juli 2019 is

[veroordeelde] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans gedetineerd in P.I. Flevoland, HvB Lelystad,

veroordeeld tot - onder meer - een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan de tenuitvoerlegging op 10 maart 2019 is aangevangen.

Gelet op de totale duur van de inmiddels ondergane vrijheidsontneming ter zake van bedoeld vonnis zal het moment waarop betrokkene krachtens het bepaalde in artikel 6:2:10 Wetboek van Strafvordering voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld worden bereikt op 6 april 2020.

De vordering

De schriftelijke vordering van de officier van justitie d.d. 18 februari 2020 strekt ertoe dat de rechtbank zal bepalen dat deze voorwaardelijke invrijheidstelling geheel achterwege wordt gelaten.

De officier van justitie heeft daartoe aangevoerd dat veroordeelde zich sinds de aanvang van zijn straf meermalen ernstig heeft misdragen. Veroordeelde heeft tijdens de tenuitvoerlegging van zijn straf 12 keer een disciplinaire straf opgelegd gekregen, onder andere vanwege positieve urinecontroles, invoer van contrabande en fysieke en verbale agressie jegens personeel. Tevens heeft veroordeelde verklaard niet bereid te zijn om de aan voorwaardelijke invrijheidsstelling te verbinden voorwaarden na te leven. Gezien de ernst van het delict en de houding van veroordeelde acht de reclassering interventies in de vorm van een behandeling noodzakelijk om het recidiverisico in te perken. Veroordeelde geeft echter aan dat hij niet zal meewerken als hem bijzondere voorwaarden worden opgelegd.

De behandeling ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter openbare terechtzitting van 13 maart 2020.

Veroordeelde is ter terechtzitting verschenen en werd bijgestaan door zijn raadsman mr. H. Teunisse, advocaat te Den Helder. Tevens is als getuige verschenen [naam reclasseringswerker] , als reclasseringswerker werkzaam bij Tactus Reclassering Flevoland.

Veroordeelde en zijn raadsman hebben het woord gevoerd en, zakelijk weergegeven, en als volgt verklaard.

Veroordeelde wil zodra hij vrijkomt fulltime aan het werk om een ontstane belastingschuld te kunnen betalen. Een meldplicht bij de reclassering en een behandelverplichting zouden daaraan aan in de weg staan. Veroordeelde erkent dat hij zich heeft misdragen in de P.I., maar hij wist niet dat hij daarmee de vervroegde invrijheidsstelling in gevaar bracht.

De raadsman van veroordeelde heeft afwijzing van de vordering bepleit.

De officier van justitie heeft gepersisteerd bij de schriftelijke vordering tot afstel.

De beoordeling

Toepasselijke wetsartikelen

Beslissing