Home

Rechtbank Noord-Holland, 16-03-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:1963, AWB - 14 _ 3017

Rechtbank Noord-Holland, 16-03-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:1963, AWB - 14 _ 3017

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16 maart 2015
Datum publicatie
2 juni 2015
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2015:1963
Zaaknummer
AWB - 14 _ 3017
Relevante informatie
Algemene wet bestuursrecht [Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-01-2024]

Inhoudsindicatie

Omzetbelasting. De rechtbank is van oordeel dat de diensten die eiseres onder overeenkomst 1 en overeenkomst 2 aan (-) verleent, als één prestatie moet worden beschouwd en wel als bemiddeling bij de verlening van krediet. Deze prestatie is op de voet van artikel 11, eerste lid, onderdeel j, ten eerste, van de Wet OB vrijgesteld van omzetbelasting.

Uitspraak

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer: HAA 14/3017

uitspraak van de meervoudige kamer van 16 maart 2015 in de zaak tussen

V.O.F. [X], gevestigd te[Z], eiseres

(gemachtigde: F.W.M. Ruiter),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor [P], verweerder.

Procesverloop

Eiseres heeft voor het vierde kwartaal van 2013 omzetbelasting op aangifte voldaan.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 27 juni 2014 geen teruggaaf verleend.

Verweerder heeft op 4 juli 2014 ambtshalve een teruggaaf verleend van € 5.908 vanwege een dubbele boeking.

Eiseres heeft op 30 juli 2014 beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 februari 2015 te Haarlem.

Namens eiseres is verschenen [A], vennoot, bijgestaan door de gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. B.F. Kroezen en J.P.M. de Wit.

Overwegingen

Feiten

1. Tot 7 december 2012 beheert eiseres de websites [G].nl (leningen) en [B].nl (verzekeringen). Het accent ligt op [G].nl. De firmanten van eiseres beoordelen de aanvragen, nemen telefonisch contact op met de aanvrager voor aanvullende gegevens en voeren een BKR-check uit. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan een of meerdere kredietverstrekker(s). De van de banken ontvangen offertes worden voorgelegd aan de aanvrager, waarna het gekozen contract kan worden getekend. Niet in alle gevallen komt het uiteindelijk tot een kredietovereenkomst. Voor de afgesloten overeenkomsten ontvangt eiseres een doorlopende provisie van de kredietverstrekker. Eiseres betaalt Google een vergoeding om hoog in de zoekresultaten te staan via ‘adwords’. Per klik betaalt eiseres een vergoeding aan Google.

2. Eiseres is met [C] B.V., een andere kredietbemiddelaar (hierna: [C]), een overeenkomst aangegaan die, voor zover van belang, als volgt luidt (hierna: overeenkomst 1):

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

DE ONDERGETEKENDEN

De [C] B V statutair gevestigd en kantoorhoudend te [D], [E], (…)

en

[X], statutair gevestigd en kantoorhoudend te[Z], (…)

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

a. a) [C] heeft aan [X] de opdracht gegeven om voor de duur van 7 Maart 2013 tot 7 januari 2014 de volgende werkzaamheden voor haar te verrichten:

- opleveren en gedurende de overeengekomen tijd exclusief ter beschikking van [C] stellen van het internet-platform ‘[F]’ waarop informatie over consumentenkrediet gespreid wordt, zodanig dat [C] met dit platform geschikte nieuwe kredietaanvragen kan genereren;

- instandhouden, instellen en wijzigen van uitingen zoals ‘adwords’ met betrekking tot dit platform:

b) [X] heeft deze opdracht aanvaard.

c) [X] kenmerkt het platform als bijzonder aantrekkelijk door de aangeboden kennis, en instrumenteel voor door [C] gewenste marktsegmenten, enz., met welke geschiktheid [C] echter nog geen ervaring heeft. De bedoeling is dat het platform zo functioneert dat [C] per maand in staat is tenminste 400 kredietaanvragen tot stand te brengen, een gemiddelde conversie te realiseren van 8% met een gemiddeld contractsaldo van € 20.000,-.

Partijen zijn daarom een basisvergoeding overeengekomen voor het exclusieve gebruik van het platform waarboven een kwaliteitsvergoeding betaald wordt, variërend naar gelang [C] met het platform inderdaad bepaalde hoeveelheden kwalitatief goede kredietaanvragen verwerft.

d) Het is de bedoeling van partijen dat ieder van hen de intellectuele eigendomsrechten verwerft en behoudt die in het kader van de eigen werkzaamheden bij ieder van henzelf komen te berusten. De strekking van deze overeenkomst is niet die van overdracht of overgang van dergelijke rechten van de ene naar de andere partij.

e) Partijen geven zich er uitdrukkelijk rekenschap van dat zij naast elkaar twee overeenkomsten aangaan en dat voortzetting van de duur van de éne geen verplichting inhoudt ook de andere te continueren en dat kredietaanvragen verband houdende met deze overeenkomst juist niet onder de uitbesteding onder de andere overeenkomst vallen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 Omvang en wijze van uitvoering van de opdracht

1.1

In het kader van deze overeenkomst verbindt [X] zich jegens [C] om de in de considerans van deze overeenkomst beschreven werkzaamheden, alsmede alle andere werkzaamheden die daarmee verband houden (tezamen “het Project”), te doen uitvoeren, om te beginnen op exclusieve basis voor [C].

(…)

3 Vergoeding

3.1

Gedurende het project is [C] aan [X] verschuldigd per maand dat deze overeenkomst loopt

a) een basisvergoeding van € 10.000,- (…) ex BTW;

b) een staffelvergoeding ex BTW die (op basis van 8% conversie en € 20.000,- contractsaldo) uitgaat van het totaal maandelijks gesloten contractbedrag (vormt de basis voor verrekening).

Aanvragen Bijbehorend contractbedrag Bedrag

[staffel]

3.2

Een aanvraag gegenereerd door het platform komt voor de vergoeding onder deze overeenkomst in aanmerking als de gegevens door een bestaande persoon voor zichzelf zijn opgegeven, en minimaal bekend zijn: de naam, een telefoonnummer, geboortedatum en woonsituatie.

(…)”

3. Eiseres is met [C] B.V. een tweede overeenkomst aangegaan die, voor zover van belang, als volgt luidt (hierna: overeenkomst 2):

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

DE ONDERGETEKENDEN.

De [C] B V statutair gevestigd en kantoorhoudend te [D], [E], (…)

en

[X], statutair gevestigd en kantoorhoudend te[Z], (…)

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING

a. a) [C] heeft aan [X] de opdracht gegeven om in de periode van 7 maart 2013 tot 7 januari 2014 de volgende werkzaamheden voor haar te verrichten:

- het op naam van [C] volledig behandelen, overeenkomstig de bij [C] geldende werkwijze en kwaliteitseisen, van kredietaanvragen welke [C] ter behandeling aan [X] toewijst.

b) [X] heeft deze opdracht aanvaard.

c) [X] is adequaat verzekerd, voldoet aan alle eisen om zelf als kredietbemiddelaar in consumptief krediet werkzaam te zijn en beschikt over een daarop ziende vergunning onder de Wet Financieel Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

d) Partijen geven zich er uitdrukkelijk rekenschap van dat zij naast elkaar twee overeenkomsten aangaan en dat voortzetting van de duur van de éne geen verplichting inhoudt ook de andere te continueren en dat kredietaanvragen verband houdende met de andere overeenkomst juist niet onder de uitbesteding onder deze overeenkomst vallen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 Omvang en wijze van uitvoering van de opdracht

1.1

In het kader van deze overeenkomst verbindt [X] zich jegens [C] om de in de considerans van deze overeenkomst beschreven werkzaamheden, alsmede alle andere werkzaamheden die daarmee verband houden (tezamen “het Project”), te doen uitvoeren, om te beginnen op exclusieve basis voor [C].

(…)

3 Honorarium