Home

Rechtbank Midden-Nederland, 19-08-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5866, 1602888922

Rechtbank Midden-Nederland, 19-08-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:5866, 1602888922

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19 augustus 2022
Datum publicatie
6 juli 2023
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2022:5866
Zaaknummer
1602888922

Inhoudsindicatie

Plegen van ontuchtige handelingen zonder lichamelijke aanraking tussen dader en slachtoffer. Rechtbank legt gevangenisstraf van 12 maanden, 6 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden op.

Uitspraak

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/028889-22 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 19 augustus 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1991 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [woonplaats] , thans gedetineerd in de [Verblijfplaats] .

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 3 juni 2022 en 5 augustus 2022. De zaak is inhoudelijk behandeld op 5 augustus 2022.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. M. Kamper en van hetgeen verdachte en zijn raadsvrouw, mr. C.G.J.E. Lut, advocaat te Eindhoven, alsmede de benadeelde partij [benadeelde] naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging, zoals gewijzigd ter terechtzitting van 3 juni 2022, is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

t.a.v. feit 1 primair:

in de periode van 29 maart 2021 tot en met 12 april 2021 te Vianen via Snapchat [slachtoffer] door (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid heeft gedwongen tot het plegen en dulden van ontuchtige handelingen;

t.a.v. feit 1 subsidiair:

in de periode van 29 maart 2021 tot en met 12 april 2021 te Vianen buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer] , die de leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt;

t.a.v. feit 1 meer subsidiair:

in de periode van 29 maart 2021 tot en met 12 april 2021 te Vianen door misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht [slachtoffer] , die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, heeft bewogen tot het plegen en dulden van ontuchtige handelingen;

t.a.v. feit 2:

in de periode van 29 maart 2021 tot en met 12 april 2021 te Vianen kinderporno heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft;

t.a.v. feit 3:

op 28 februari 2022 te Helmond kinderporno heeft verspreid, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

5 BEWEZENVERKLARING

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

8 OPLEGGING VAN STRAF

9 BESLAG

10 BENADEELDE PARTIJEN

11 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

12 BESLISSING