Home

Rechtbank Middelburg, 08-12-2004, AR7313, 12/015160-04

Rechtbank Middelburg, 08-12-2004, AR7313, 12/015160-04

Gegevens

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
8 december 2004
Datum publicatie
10 december 2004
ECLI
ECLI:NL:RBMID:2004:AR7313
Zaaknummer
12/015160-04

Inhoudsindicatie

De Middelburgse rechtbank heeft op 8 december 2004 de twee overvallers van de Rabobank in Kruiningen en de ABN AMRO te Steenbergen veroordeeld tot negen en zeven jaar gevangenisstraf. Door het Openbaar Ministerie waren straffen van 12 en 8 jaar geëist. De straffen verschilden in hoogte, doordat één van de veroordeelden ook een politieman heeft bedreigd. Daarnaast bleek uit documentatie dat de man recentelijk voor een ander strafbaar feit was veroordeeld. De bedreiging van de politieman wordt de man ernstig aangerekend. De rechtbank sprak de man vrij van de tenlaste gelegde poging tot moord op de politieagent bij de Kruiningse overval. Dit omdat er volgens de rechtbank te weinig bewijs was om de man voor de schietpartij te veroordelen.

Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector strafrecht

meervoudige kamer

Parketnummer: 12/015160-04

Datum uitspraak: 8 december 2004

Tegenspraak

------------------------------------------------

Datum inverzekeringstelling: 24 juni 2004

Datum voorlopige hechtenis: 29 juni 2004

------------------------------------------------

V O N N I S

van de rechtbank Middelburg, meervoudige kamer voor strafzaken, in de strafzaak tegen:

[naam verdachte],

geboren op [geboortedatum en –plaats],

wonende te [woonplaats],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Zuid West, HvB De Torentijd te Middelburg,

ter terechtzitting verschenen.

Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting verschenen mr. N.A. Koole, advocaat te Middelburg.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

24 november 2004.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. L.W. Boogert en van hetgeen door en/of namens de verdachte naar voren is gebracht.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het onder 3. primair tenlastegelegde zal worden vrijgesproken en ten aanzien van het onder 1. primair, 2., 3. subsidiair, 4. en 5. zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Voorts heeft de officier van justitie geconcludeerd tot toewijzing van de volgende vorderingen benadeelde partij:

1. [benadeelde partij a], € 296,44 met de schademaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht subsidiair 5 dagen hechtenis;

2. [benadeelde partij b], € 1134,00 met de maatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht subsidiair 22 dagen hechtenis;

3. [benadeelde partij c], € 1134,00 met de maatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht subsidiair 22 dagen hechtenis.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging luidt als volgt.

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 24 juni 2004 te Kruiningen, in de gemeente Reimerswaal,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en

in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in of uit een bankgebouw van de Rabobank, gelegen

aan de [adres], weg te nemen een of meer geldbedrag(en) en/of (andere)

goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij a], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader,

en/of zich, en/of diens mededader daarbij de toegang tot de plaats van het

misdrijf te verschaffen en/of dat weg te nemen geld en/of (andere) goed(eren)

onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking, en/of

inklimming en/of

daarbij dat voorgenomen misdrijf te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen

en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde partij b],

te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk

te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

met voormeld oogmerk met zijn mededader, althans alleen, een ruit van dat

bankgebouw heeft kapot gemaakt, en/of via die ruit dat bankgebouw is

binnengegaan/binnengeklommen en/of een masker en/of een bivakmuts heeft

opgezet en/of die [benadeelde partij b] heeft gevraagd de kluis open te maken en/of de code

van de kluis en/of van het alarm en/of van de geldautomaat van die bank te

verschaffen

en/of -daarbij en/of vervolgens -terwijl zijn/hun gelaat onherkenbaar was door

(een) masker(s) en/of bivakmuts(en)-, zichtbaar voor die [benadeelde partij b], een of meer

vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en) in de

handen heeft gehouden en/of gericht op die [benadeelde partij b] en/of een arm van die [benadeelde partij b]

heeft vast gepakt en/of (daarbij) opzettelijk dreigend/dwingend heeft gezegd:

"Daar naar toe" en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen te knielen, en/of opzettelijk

dreigend tegen die [benadeelde partij b] heeft gezegd: "We hebben explosieven, kijk maar.", in

elk geval woorden van dergelijk dreigende aard en/of strekking en/of

(daarbij) heeft gewezen naar een rugzakje en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen

dat/een rugzakje om te doen en/of (daarbij) opzettelijk dreigend tegen die

[benadeelde partij b] heeft gezegd: "Als er iets fout gaat dan druk ik hier op en dan is het

boem.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking

en/of (daarbij) een afstandsbediening, althans een op een afstandsbediening

gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde partij b] heeft getoond en/of aan die [benadeelde partij b] zijn

paspoort en/of zijn rijbewijs heeft gevraagd en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen

zijn adres op te schrijven en/of (daarbij) opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b]

heeft gezegd: "We hebben nu je adres. Als je niet meewerkt dan weten we je te

vinden.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking

en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen in een toilet plaats te nemen en/of (daarbij)

opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b] heeft gezegd: "Ik doe de tas aan de

buitenkant van de deur, als je eruit komt dan ontploft die.", in elk geval

woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

en voor zover terzake het onder 1 telastgelegde een veroordeling niet mocht

kunnen volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 24 juni 2004 te Kruiningen, in de gemeente Reimerswaal,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en

in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of

(een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging

met geweld [benadeelde partij b] te dwingen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en)

en/of (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij a], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of

zijn mededader,

met voormeld oogmerk met zijn mededader, althans alleen,(gemaskerd) die [benadeelde partij b]

heeft gevraagd de kluis open te maken en/of de code van de kluis en/of het

alarm en/of van de geldautomaat van die bank te verschaffen

en/of een of meer vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen gelijkend(e)

voorwerp(en) in de handen heeft gehouden en/of gericht heeft (gehouden) op die

[benadeelde partij b] en/of een arm van die [benadeelde partij b] heeft vast gepakt en/of (daarbij) opzettelijk

dreigend/dwingend heeft gezegd: "Daar naar toe" en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen

te knielen, en/of opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b] heeft gezegd: "We hebben

explosieven, kijk maar.", in elk geval woorden van dergelijk dreigende aard

en/of strekking (daarbij) wijzend naar een rugzakje en/of die [benadeelde partij b] heeft

gedwongen dat/een rugzakje om te doen en/of (daarbij) opzettelijk dreigend

tegen die [benadeelde partij b] zeggend: "Als er iets fout gaat dan druk ik hier op en dan is

het boem.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking

(daarbij) een afstandsbediening, althans een op een afstandsbediening

gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde partij b] tonend en/of aan die [benadeelde partij b] zijn paspoort en/of

zijn rijbewijs heeft gevraagd en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen zijn adres op te

schrijven, (daarbij/daarna) opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b] zeggend: "We

hebben nu je adres. Als je niet meewerkt dan weten we je te vinden.", in elk

geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking en/of die [benadeelde partij b]

heeft gedwongen in een toilet plaats te nemen (daarbij/daarna) opzettelijk

dreigend tegen die [benadeelde partij b] zeggend: "Ik doe de tas aan de buitenkant van de deur,

als je eruit komt dan ontploft die.", in elk geval woorden van dergelijke

dreigende aard en/of strekking,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 24 juni 2004 te Kruiningen, in de gemeente Reimerswaal,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk [benadeelde partij b]

wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader met dat opzet die

[benadeelde partij b] belet het bankgebouw van de Rabobank aan de Markt te verlaten

door die [benadeelde partij b] geruime tijd met (een) vuurwapen(s), in elk geval met een op

(een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), in dat bankgebouw onder schot te

houden en/of die [benadeelde partij b] te dwingen een rugzakje om te doen en/of daarbij

opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b] te zeggen: "Als er iets fout gaat dan druk

ik hier op en dan is het boem.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende

aard en/of strekking en/of (daarbij) een afstandsbediening, althans een op

een afstandsbediening gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde partij b] te tonen en/of die [benadeelde partij b]

te dwingen in een toilet plaats te nemen en/of (daarbij/daarna) tegen die [benadeelde partij b]

te zeggen: "Ik doe de tas aan de buitenkant van de deur, als je eruit komt dan

ontploft die.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of

strekking;

art 282 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen, ter uitvoering van het door

hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening

in of uit een bankgebouw van de ABN AMRO bank, gelegen aan de [adres], weg

te nemen een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan de

ABN AMRO Regio Zuid, in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem,

verdachte, en/of zijn mededader(s),

en/of zich, en/of diens mededader(s) daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik te

brengen door middel van braak, verbreking, en/of inklimming en/of

daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen

en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf

en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het

bezit van het gestolene te verzekeren,

met voormeld oogmerk met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een

ruit van dat bankgebouw heeft kapot gemaakt, en/of via die ruit dat bankgebouw

is/zijn binnengegaan/binnengeklommen

en/of (gemaskerd) die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] opzettelijk dreigend/dwingend

heeft gevraagd om geld en/of de kluis en/of de kluissleutel(s) en/of de/een

sleutel(s) van de pinautoma(a)t(en) en/of om geldcassette('s) van die bank

en/of (daarbij) opzettelijk, zichtbaar voor die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II], een

of meer vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en)

in de handen heeft gehouden en/of gericht heeft (gehouden) op die [slachtoffer I] en/of

die [slachtoffer II] en/of dreigend/dwingend tegen die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II]

heeft gezegd dat ze hun tassen en GSM-telefoon's moesten inleveren en/of

(vervolgens) het/een toilet van dat bankgebouw in moesten gaan, althans die

[slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] (met kracht) in een toilet heeft geduwd en/of (daarna) de

toiletdeur heeft dicht gedaan en/of (vervolgens), door een (papier)container

(aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die deur heeft

afgesloten en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] dreigend heeft

gezegd dat ze niet aan de deurklink van het toilet moesten komen omdat daar

springstof aan hing,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

en voor zover terzake het onder 3 telastgelegde een veroordeling niet mocht

kunnen volgen, terzake dat

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen ter uitvoering van het door

verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer I]

en/of [slachtoffer II] te dwingen tot de afgifte van een of meer

geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan de ABN AMRO Regio Zuid, in

elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

met voormeld oogmerk (gemaskerd) die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] opzettelijk

dreigend/dwingend heeft gevraagd om geld en/of de kluis en/of de

kluissleutel(s) en/of de/een sleutel(s) van de pinautoma(a)t(en) en/of om

geldcassette('s) van die bank

en/of (daarbij) opzettelijk, zichtbaar voor die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II], een

of meer vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en)

in de handen heeft gehouden en/of gericht heeft (gehouden) op die [slachtoffer I] en/of

die [slachtoffer II] en/of dreigend/dwingend tegen die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II]

heeft gezegd dat ze hun tassen en GSM-telefoon's moesten inleveren en/of

(vervolgens) het/een toilet van dat bankgebouw in moesten gaan, althans die

[slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] (met kracht) in een toilet heeft geduwd en/of (daarna) de

toiletdeur heeft dicht gedaan en/of (vervolgens), door een (papier)container

(aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die deur heeft

afgesloten en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] dreigend heeft

gezegd dat ze niet aan de deurklink van het toilet moesten komen omdat daar

springstof aan hing,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen op of nabij de Berenstraat een personenauto (merk

Volkswagen, type Touran), geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer II], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die personenauto onder

zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s)

en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van

geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II], gepleegd

met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken

en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s)

hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen,

-na een bankgebouw van de ABN AMRO bank, gelegen aan de [adres], te zijn

binnengedrongen-

opzettelijk dreigend (gemaskerd), de in dat bankgebouw aanwezige, [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II], een of meer vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen

gelijkend(e) voorwerp(en) in de handen heeft/hebben gehouden en/of gericht

heeft/hebben (gehouden) op die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] en/of

dreigend/dwingend tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] heeft/hebben gezegd dat zij

hun tassen en GSM-telefoon's moesten inleveren en/of aan die [slachtoffer I] en/of die

[slachtoffer II] gevraagd of ze een auto hadden en/of de autosleutels uit een tas

van die [slachtoffer II] gepakt, althans (onder dwang) die autosleutels door die

[slachtoffer II] laten geven en/of tegen die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] gezegd dat ze

het/een toilet van dat bankgebouw in moesten gaan, althans die [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II] (met kracht) in een toilet heeft/hebben geduwd en/of (daarna) de

toiletdeur heeft/hebben dicht gedaan en/of (vervolgens), door een

(papier)container (aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die

deur heeft/hebben afgesloten en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II]

dreigend heeft/hebben gezegd dat ze niet aan de deurklink van het toilet

moesten komen omdat daar springstof aan hing;

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen, tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd

gehouden,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

met dat opzet die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] belet het bankgebouw van de

ABN/AMRO-bank aan de [adres] te verlaten

door die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] geruime tijd met (een) vuurwapen(s), in elk

geval met een op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), in dat

bankgebouw onder schot te houden en/of die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] te dwingen

in een toilet van dat bankgebouw plaats te nemen en/of (vervolgens), door een

(papier)container (aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die

deur af te sluiten en/of tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] dreigend te zeggen dat

ze niet aan de deurklink van het toilet moesten komen omdat daar springstof

aan hing;

art 282 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Ten aanzien van het feit 3.

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte moet worden vrijgesproken van de poging om de ABN AMRO bank te Steenbergen te overvallen omdat - kortweg gezegd - het bewijs hiertoe ontbreekt dan wel buiten beschouwing moet worden gelaten.

Hij heeft daartoe aangevoerd dat:

- door getuigen is verklaard dat tussen de overvallers onderling Marokkaans of Turks werd

gesproken, talen die de verdachte niet machtig is.

- de modus operandi niet zo specifiek is dat deze als bewijs kan worden gebruikt.

- een sporenonderzoek kennelijk geen positief resultaat heeft opgeleverd.

- de, weliswaar positieve, geuridentificatieproef buiten beschouwing moet blijven omdat

een dergelijke proef in het algemeen onbetrouwbaar is en, in dit specifieke geval,

bovendien ondeugdelijk is uitgevoerd.

De rechtbank overweegt het volgende.

Op 8 juni 2004 en 24 juni 2004 dringen twee overvallers vóór openingstijd respectievelijk de ABN AMRO bank te Steenbergen en de RABO bank te Kruiningen binnen door uit het zicht van de straat een raam in te slaan van een ruimte zonder alarm, waar zij zich ophouden totdat de bankmedewerkers voor de ochtendopening in het gebouw zijn gearriveerd en het alarm hebben uitgezet. Zij overrompelen het personeel en zijn daarbij voorzien van vuurwapens en vermomd met een masker en bivakmutsen. Van de bankmedewerkers wordt geëist dat ze persoonlijke gegevens bekendmaken en dat ze autosleutels en codes van kluizen en geldautomaten en geld afgeven. Om deze eisen kracht bij te zetten worden de bankmedewerkers bedreigd met de door de overvallers gehanteerde vuurwapens.

Als het de overvallers duidelijk wordt dat de bankmedewerkers niet aan alle eisen kunnen voldoen, worden de medewerkers in zowel Kruiningen als in Steenbergen, gedwongen een toilet in te gaan, waar zij worden opgesloten. De overvallers zeggen dat ze springstof aan de toiletdeur bevestigen, die zal ontploffen als de bankmedewerkers het toilet trachten te verlaten.

In Steenbergen slaan de overvallers met een buitgemaakte auto op de vlucht.

In Kruiningen worden de overvallers op heterdaad aangehouden.

De rechtbank acht deze modus operandi in zijn geheel bezien en op detailpunten van een zo frappante gelijkluidendheid dat dit geen toeval kan zijn. Hieraan kan niet afdoen dat er ook bankovervallen plaatsvinden waarbij een of enkele elementen uit deze modus operandi terugkomen.

Daarnaast is het volgende van belang.

Medeverdachte Jansen heeft verdachte in Kruiningen met de naam Yousef aangesproken. Een van de twee daders van de bankoverval in Steenbergen noemde zijn kompaan Asef, zoals blijkt uit de verklaring van de getuige [slachtoffer II] (Steenbergen) Zij heeft ook gehoord dat de overvaller, die haar bedreigde, Nederlands tegen de andere overvaller heeft gesproken.

Zij heeft immers gehoord dat werd geroepen: “Asef (fonetisch), schiet op met zoeken”. (bladzijde 387 van het dossier)

Met betrekking tot de gebruikte vuurwapens overweegt de rechtbank het volgende.

Medeverdachte Jansen was tijdens de overval in Kruiningen in het bezit van een automatisch vuurwapen. Dit vuurwapen was voorzien van een ijzeren beugel. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat deze beugel naar achteren uitgeklapt kan worden om het wapen meer stabiliteit te geven tijdens het vuren.

De getuige [slachtoffer I] (Steenbergen) verklaart dat het vuurwapen waarmee zij werd bedreigd aan de achterzijde doorliep in een soort rails.

Deze beschrijving is geheel overeenkomstig het uiterlijk van het gehanteerde vuurwapen in Kruiningen, zoals blijkt uit de foto in het dossier.

De rechtbank is het met de raadsman eens dat met betrekking tot een geuridentificatieproef een grote mate van behoedzaamheid in acht moet worden genomen.

Met betrekking tot deze geuridentificatieproef, die in deze zaak is uitgevoerd, stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet blijkt van onrechtmatigheden in de procedure dan wel van overige omstandigheden, waaruit zou moeten worden geconcludeerd dat de uitslag van de geursorteerproef in twijfel moet worden getrokken.

Gelet op de identieke modus operandi, het gehanteerde vuurwapen en, daarbij, de positieve geuridentificatieproef acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 3. primair heeft begaan.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. primair, 2., 3. primair, 4. en 5. tenlastegelegde heeft begaan met dien verstande dat:

1. primair.

hij op of omstreeks 24 juni 2004 te Kruiningen, in de gemeente Reimerswaal,

ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en

in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in of uit een bankgebouw van de Rabobank, gelegen

aan de Markt, weg te nemen een of meer geldbedrag(en) en/of (andere)

goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan de [benadeelde partij a], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader,

en/of zich, en/of diens mededader daarbij de toegang tot de plaats van het

misdrijf te verschaffen en/of dat weg te nemen geld en/of (andere) goed(eren)

onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking, en/of

inklimming en/of

daarbij dat voorgenomen misdrijf te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen

en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde partij b],

te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk

te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

met voormeld oogmerk met zijn mededader, althans alleen, een ruit van dat

bankgebouw heeft kapot gemaakt, en/of via die ruit dat bankgebouw is

binnengegaan/binnengeklommen en/of een masker en/of een bivakmuts heeft

opgezet en/of die [benadeelde partij b] heeft gevraagd de kluis open te maken en/of de code

van de kluis en/of van het alarm en/of van de geldautomaat van die bank te

verschaffen

en/of -daarbij en/of vervolgens -terwijl zijn/hun gelaat onherkenbaar was door

(een) masker(s) en/of bivakmuts(en)-, zichtbaar voor die [benadeelde partij b], een of meer

vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en) in de

handen heeft gehouden en/of gericht op die [benadeelde partij b] en/of een arm van die [benadeelde partij b]

heeft vast gepakt en/of (daarbij) opzettelijk dreigend/dwingend heeft gezegd:

"Daar naar toe" en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen te knielen, en/of opzettelijk

dreigend tegen die [benadeelde partij b] heeft gezegd: "We hebben explosieven, kijk maar.", in

elk geval woorden van dergelijk dreigende aard en/of strekking en/of

(daarbij) heeft gewezen naar een rugzakje en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen

dat/een rugzakje om te doen en/of (daarbij) opzettelijk dreigend tegen die

[benadeelde partij b] heeft gezegd: "Als er iets fout gaat dan druk ik hier op en dan is het

boem.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking

en/of (daarbij) een afstandsbediening, althans een op een afstandsbediening

gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde partij b] heeft getoond en/of aan die [benadeelde partij b] zijn

paspoort en/of zijn rijbewijs heeft gevraagd en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen

zijn adres op te schrijven en/of (daarbij) opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b]

heeft gezegd: "We hebben nu je adres. Als je niet meewerkt dan weten we je te

vinden.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking

en/of die [benadeelde partij b] heeft gedwongen in een toilet plaats te nemen en/of (daarbij)

opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b] heeft gezegd: "Ik doe de tas aan de

buitenkant van de deur, als je eruit komt dan ontploft die.", in elk geval

woorden van dergelijke dreigende aard en/of strekking,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 24 juni 2004 te Kruiningen, in de gemeente Reimerswaal,

tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, opzettelijk [benadeelde partij b]

wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader met dat opzet die

[benadeelde partij b] belet het bankgebouw van de Rabobank aan de Markt te verlaten

door die [benadeelde partij b] geruime tijd met (een) vuurwapen(s), in elk geval met een op

(een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), in dat bankgebouw onder schot te

houden en/of die [benadeelde partij b] te dwingen een rugzakje om te doen en/of daarbij

opzettelijk dreigend tegen die [benadeelde partij b] te zeggen: "Als er iets fout gaat dan druk

ik hier op en dan is het boem.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende

aard en/of strekking en/of (daarbij) een afstandsbediening, althans een op

een afstandsbediening gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde partij b] te tonen en/of die [benadeelde partij b]

te dwingen in een toilet plaats te nemen en/of (daarbij/daarna) tegen die [benadeelde partij b]

te zeggen: "Ik doe de tas aan de buitenkant van de deur, als je eruit komt dan

ontploft die.", in elk geval woorden van dergelijke dreigende aard en/of

strekking;

3. primair

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen, ter uitvoering van het door

hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander

of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening

in of uit een bankgebouw van de ABN AMRO bank, gelegen aan de [adres], weg

te nemen een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan de

ABN AMRO Regio Zuid, in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem,

verdachte, en/of zijn mededader(s),

en/of zich, en/of diens mededader(s) daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik te

brengen door middel van braak, verbreking, en/of inklimming en/of

daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen

en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf

en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het

bezit van het gestolene te verzekeren,

met voormeld oogmerk met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een

ruit van dat bankgebouw heeft kapot gemaakt, en/of via die ruit dat bankgebouw

is/zijn binnengegaan/binnengeklommen

en/of (gemaskerd) die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] opzettelijk dreigend/dwingend

heeft gevraagd om geld en/of de kluis en/of de kluissleutel(s) en/of de/een

sleutel(s) van de pinautoma(a)t(en) en/of om geldcassette('s) van die bank

en/of (daarbij) opzettelijk, zichtbaar voor die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II], een

of meer vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en)

in de handen heeft gehouden en/of gericht heeft (gehouden) op die [slachtoffer I] en/of

die [slachtoffer II] en/of dreigend/dwingend tegen die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II]

heeft gezegd dat ze hun tassen en GSM-telefoon's moesten inleveren en/of

(vervolgens) het/een toilet van dat bankgebouw in moesten gaan, althans die

[slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] (met kracht) in een toilet heeft geduwd en/of (daarna) de

toiletdeur heeft dicht gedaan en/of (vervolgens), door een (papier)container

(aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die deur heeft

afgesloten en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] dreigend heeft

gezegd dat ze niet aan de deurklink van het toilet moesten komen omdat daar

springstof aan hing,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen op of nabij de Berenstraat een personenauto (merk

Volkswagen, type Touran), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer II], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot deplaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die personenauto onder

zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s)

en/of welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van

geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II], gepleegd

met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken

en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s)

hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te

verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen,

-na een bankgebouw van de ABN AMRO bank, gelegen aan de [adres], te zijn

binnengedrongen-

opzettelijk dreigend (gemaskerd), op de in dat bankgebouw aanwezige, [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II], een of meer vuurwapen(s), in elk geval op een vuurwapen

gelijkend(e) voorwerp(en) in de handen heeft/hebben gehouden en/of gericht

heeft/hebben (gehouden) op die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] en/of

dreigend/dwingend tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] heeft/hebben gezegd dat zij

hun tassen en GSM-telefoon's moesten inleveren en/of aan die [slachtoffer I] en/of die

[slachtoffer II] gevraagd of ze een auto hadden en/of de autosleutels uit een tas

van die [slachtoffer II] gepakt, althans (onder dwang) die autosleutels door die

[slachtoffer II] laten geven en/of tegen die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] gezegd dat ze

het/een toilet van dat bankgebouw in moesten gaan, althans die [slachtoffer I] en/of

[slachtoffer II] (met kracht) in een toilet heeft/hebben geduwd en/of (daarna) de

toiletdeur heeft/hebben dicht gedaan en/of (vervolgens), door een

(papier)container (aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die

deur heeft/hebben afgesloten en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II]

dreigend heeft/hebben gezegd dat ze niet aan de deurklink van het toilet

moesten komen omdat daar springstof aan hing;

5.

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Steenbergen, tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd

gehouden,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s)

met dat opzet die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] belet het bankgebouw van de

ABN AMRO bank aan de [adres] te verlaten

door die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] geruime tijd met (een) vuurwapen(s), in elk

geval met een op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en), in dat

bankgebouw onder schot te houden en/of die [slachtoffer I] en/of die [slachtoffer II] te dwingen

in een toilet van dat bankgebouw plaats te nemen en/of (vervolgens), door een

(papier)container (aan de buitenzijde) voor die toiletdeur te plaatsen, die

deur af te sluiten en/of tegen die [slachtoffer I] en/of [slachtoffer II] dreigend te zeggen dat

ze niet aan de deurklink van het toilet moesten komen omdat daar springstof

aan hing;

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hier bewezen is verklaard, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op.

1. primair en 3. primair, telkens:

poging tot diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming.

2.

Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden.

4.

Diefstal, voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels.

5.

Medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Motivering van de op te leggen sanctie

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het volgende:

- de ernst van de feiten en de omstandigheden, waaronder deze zijn begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Voor wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden, waaronder deze zijn begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft deelgenomen aan twee pogingen om gewapend een bankkantoor te overvallen. Verdachte en zijn mededader hebben in de vroege ochtenduren een raam geforceerd en hebben vervolgens in het bankgebouw het personeel opgewacht. Onder bedreiging met vuurwapens en vermomd met een (carnavals)masker en een bivakmuts is getracht geld te bemachtigen. Toen het verdachte en zijn mededader duidelijk werd dat de overvallen zouden gaan mislukken, hebben zij het aanwezige personeel gedwongen in het toilet te gaan, waarna werd gedreigd met het laten ontploffen van springstof als de medewerkers het toilet zouden verlaten.

Tijdens de overval in Kruiningen gingen de overvallers nog verder in hun geweld en bedreigingen. Zij dwongen een medewerker een rugzak te dragen met de mededeling aan deze medewerker dat, als hij niet meewerkte, de in de rugzak aanwezige springstof via een afstandsbediening tot ontploffing zou worden gebracht.

In Steenbergen hebben zij een personeelslid gedwongen haar autosleutels af te geven, waarna de overvallers met haar auto ervandoor zijn gegaan.

In beide gevallen is de medewerkers naar naam en adres gevraagd met daarbij de mededeling dat zij “zouden zijn te vinden”.

Verdachte en zijn mededader hebben louter en alleen gehandeld uit eigen gewin. Zij hebben op geen enkele wijze rekening gehouden met de enorme angst, die hun werkwijze teweeg heeft gebracht bij de slachtoffers. Bovendien hebben de medewerkers een ernstige inbreuk in hun privé-leven ervaren door het moeten opgeven van naam en adres aan de verdachten.

De ervaring leert dat slachtoffers van bankovervallen veelal langdurige psychische nasleep van het gebeurde ondervinden. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zware vorm van criminaliteit, die niet alleen zeer bedreigend en traumatiserend is voor de slachtoffers, doch die bovendien grote onrust veroorzaakt in de samenleving in het algemeen.

Ook brengen dergelijke delicten in sterke mate gevoelens van onveiligheid en zich bedreigd voelen teweeg bij degenen die op plaatsen als geldinstellingen hun dagelijks werk moeten verrichten. De slachtoffers hebben de gevolgen aan den lijve ondervonden.

Gelet op de ernst van de feiten acht de rechtbank slechts een vrijheidsbenemende straf van lange duur passend.

Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het op naam van de verdachte staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister d.d. 29 juni 2004;

- het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport d.d. 15 september 2004 van Novadic-Kentron justitiële verslavingszorg Breda.

Uit het uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister blijkt dat verdachte op 28 november 1988 is veroordeeld tot een langdurige vrijheidsstraf met betrekking tot vermogensdelicten en Opiumwetdelicten.

Deze straf heeft verdachte niet kunnen weerhouden van het opnieuw plegen van ernstige misdrijven. De rechtbank houdt daarmee in het nadeel van verdachte rekening, zij het met mate, omdat dit feit meer dan vijftien jaar geleden gepleegd is.

Uit het voorlichtingsrapport blijkt dat verdachte verslaafd is aan cocaïne en alcohol.

Kentron acht uit preventieve overwegingen - verdachte is tijdens zijn detentie lichamelijk afgekickt – contact met verdachte zinvol. Kentron vraagt om binnen het vonnis ruimte te laten voor een voortzetting van dit contact.

Verdachte heeft ter zitting aangegeven dat hij als hij vrijkomt een nieuw leven wil beginnen en voornemens is om dan geen drugs en alcohol meer aan te raken. Hij heeft hierover gesproken met Kentron en er zal een plan van aanpak worden gemaakt.

De rechtbank acht contact met verslavingszorg zeker zinvol.

Voor enig verplicht kader, zoals door Kentron verzocht, acht de rechtbank echter, gelet op de overwogen duur van de op te leggen vrijheidsstraf, geen ruimte in het vonnis aanwezig.

Het is aan verdachte om tijdens detentie en na ommekomst daarvan op vrijwillige basis contact te onderhouden met Kentron.

Op grond van het bovenstaande acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Vorderingen tot schadevergoeding

De volgende benadeelde partijen hebben zich als benadeelde partij gevoegd in het geding over deze strafzaak en hebben een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade:

- [benadeelde partij a], tot een bedrag van € 296,44.

- [benadeelde partij b], tot een bedrag van € 1.134,00,

- [benadeelde partij c], tot een bedrag van € 1.134,00.

De verdachte heeft zich met betrekking tot deze vorderingen gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank oordeelt als volgt.

Met betrekking tot Rabobank, Goes is aannemelijk dat de schade het rechtstreekse gevolg is van het onder 1. primair bewezenverklaarde feit. De vordering van de benadeelde partij kan dus worden toegewezen.

Met betrekking tot [benadeelde partij b] en I. Wijman is aannemelijk dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de onder 1. primair en 2. bewezenverklaarde feiten. De vordering van deze benadeelde partijen kan dus worden toegewezen.

Aan deze benadeelde partijen is door de bewezenverklaarde feiten rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Dit is aan verdachte toe te rekenen, ook al zijn andere daders daarbij betrokken. Aan de wettelijke vereisten, waaronder art. 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Naar maatstaven van billijkheid moet de schade worden begroot op hiervoor vermelde bedrag. De proceskosten van de benadeelde partijen worden tot na te melden bedrag ten laste van verdachte gebracht.

Voorts dient de verdachte -samen met de mededader- te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moeten maken.

Tevens ziet de rechtbank aanleiding tot het opleggen van een verplichting tot betaling aan de Staat van de genoemde bedragen ten behoeve van de slachtoffers.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 47, 57, 282, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Zij verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1. primair, 2., 3. primair, 4. en 5. tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven heeft begaan.

Zij verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders ten laste is gelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Zij bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert.

Zij verklaart de verdachte te dier zake strafbaar.

Zij veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 (zeven) jaren.

Zij beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Zij wijst de vordering van [benadeelde partij a] toe.

Zij veroordeelt de verdachte tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan deze benadeelde partij te betalen € 296,44.

Zij veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

Zij bepaalt dat verdachte van zijn betalingsverplichting is bevrijd indien en zodra het bij deze toegewezen bedrag vermeerderd met executiekosten door zijn mede-dader of derden is voldaan aan de benadeelde partij.

Zij legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat ten behoeve van het [benadeelde partij a] te betalen € 296,44 bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 5 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Zij bepaalt daarbij dat voldoening, door verdachte of zijn mededader, aan de verplichting tot betaling aan de Staat van € 296,44 ten behoeve van Rabobank, Goes de veroordeling tot betaling aan Rabobank Goes tot laatstgenoemd bedrag doet vervallen, alsmede dat betaling van dat bedrag aan Rabobank, Goes de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag doet vervallen.

Zij wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij b] toe.

Zij veroordeelt de verdachte tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan deze benadeelde partij te betalen € 1.134,00.

Zij veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

Zij bepaalt dat verdachte van zijn betalingsverplichting is bevrijd indien en zodra het bij deze toegewezen bedrag vermeerderd met executiekosten door zijn mede-dader of derden is voldaan aan de benadeelde partij.

Zij legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij b] te betalen € 1.134,00 bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 22 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Zij bepaalt daarbij dat voldoening, door verdachte of zijn mededader, aan de verplichting tot betaling aan de Staat van € 1.134,00 ten behoeve van [benadeelde partij b] de veroordeling tot betaling aan [benadeelde partij b] tot laatstgenoemd bedrag doet vervallen, alsmede dat betaling van dat bedrag aan [benadeelde partij b] de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag doet vervallen.

Zij wijst de vordering van [benadeelde partij c] toe.

Zij veroordeelt de verdachte tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan deze benadeelde partij te betalen € 1.134,00.

Zij veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

Zij bepaalt dat verdachte van zijn betalingsverplichting is bevrijd indien en zodra het bij deze toegewezen bedrag vermeerderd met executiekosten door zijn mede-dader of derden is voldaan aan de benadeelde partij.

Zij legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij c], te betalen € 1.134,00 bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 22 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Zij bepaalt daarbij dat voldoening, door verdachte of zijn mededader, aan de verplichting tot betaling aan de Staat van € 1.134,00 ten behoeve van [benadeelde partij c] de veroordeling tot betaling aan [benadeelde partij c] tot laatstgenoemd bedrag doet vervallen, alsmede dat betaling van dat bedrag aan [benadeelde partij c]de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag doet vervallen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. R.J.G. Lameijer, voorzitter,

mrs. R.C.M. Reinarz en F.C.E.J. van Hemert-Meeuwis, rechters,

in tegenwoordigheid van V.R.G.D. Boel als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 8 december 2004.

Mr. Lameijer is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.