Home

Rechtbank Limburg, 02-10-2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:5875, 10680498 CV EXPL 23-3757

Rechtbank Limburg, 02-10-2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:5875, 10680498 CV EXPL 23-3757

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
2 oktober 2023
Datum publicatie
9 oktober 2023
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2023:5875
Zaaknummer
10680498 CV EXPL 23-3757

Inhoudsindicatie

Kort geding. Ontruiming gehuurde. Overlast van muizen en ander ongedierte en hinderlijk gedrag. De huurder heeft zich niet, zoals een goed huurder betaamt, gedragen en schiet tekort in de nakoming van de huurovereenkomst, de Algemene Huurvoorwaarden en de wet.

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Civiel recht

Kantonrechter

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 10680498 \ CV EXPL 23-3757

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2023

in de zaak van

WONINGSTICHTING MAASVALLEI MAASTRICHT,

gevestigd te Maastricht,

eisende partij,

hierna te noemen: Maasvallei,

gemachtigde: mr. L.H.W. Golsteijn,

tegen

[gedaagde] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde] ,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 21 - de mondelinge behandeling van 18 september 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

2 De feiten

2.1.

Maasvallei verhuurt sinds 15 juli 2009 aan [gedaagde] de woning aan de [adres] te [woonplaats] (hierna: het gehuurde) tegen een huurprijs van thans € 486,15 per maand bij vooruitbetaling te voldoen. Op de huurovereenkomst zijn de ‘Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte’ van toepassing (verder: de Algemene Huurvoorwaarden).

2.2.

Het gehuurde maakt deel uit van een monumentaal complex en alle woningen in het complex worden door Maasvallei verhuurd. In 2021 was in het complex sprake van muizenoverlast die tot stankoverlast en tot overlast van ander ongedierte leidde. Om de bron van de muizenoverlast te kunnen aanpakken heeft Maasvallei firma Italiaander opdracht verstrekt om alle woningen van het complex te onderzoeken. Aangezien [gedaagde] geen medewerking verleende aan dat onderzoek heeft Maasvallei een kortgedingprocedure jegens [gedaagde] aanhangig gemaakt. Die procedure heeft op 7 juli 2021 tot een vonnis geleid waarbij [gedaagde] onder meer is geboden om medewerking te verlenen en toegang te verschaffen aan Maasvallei c.q. aan de door Maasvallei met de uitvoering van de werkzaamheden te belasten personen.

2.3.

In 2023 ontving Maasvallei diverse signalen van bewoners van het complex dat uit het gehuurde een onprettige geur komt en dat wederom sprake is van muizenoverlast. Op

26 juni 2023 heeft Maasvallei samen met GGD Vangnet en de firma Italiaander het gehuurde bezocht. Op 6 juli 2023 heeft Maasvallei en Italiaander het gehuurde wederom bezocht en geconstateerd dat het gehuurde ernstig vervuild was en dat er zich vogels en muizen in het gehuurde bevonden.

2.4.

De overlastklachten over muizen en ander ongedierte, over stank en over hinderlijk en ongepast gedrag door [gedaagde] , het tevergeefs trachten om [gedaagde] te bewegen tot het opschonen van het gehuurde en om verdere schade aan het gehuurde te beperken, hebben er toe geleid dat Maasvallei [gedaagde] in rechte heeft betrokken.

3 Het geschil

3.1.

Maasvallei vordert - samengevat - dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis het gehuurde tot ontruimen desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie, tot betaling van de huur en servicekosten tot en met de dag van de daadwerkelijke ontruiming, de huurachterstand tot en met augustus 2023, beide te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de verschillende huurtermijnen en de proces- en nakosten.

3.2.

Maasvallei legt daaraan ten grondslag dat [gedaagde] niet zich niet als een goed huurder gedraagt en tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, uit de Algemene Huurvoorwaarden en uit de wet door het gehuurde niet schoon te houden en het ongedierte te bestrijden (art. 7:213 jo. 7:217 en 7:240 BW jo. het Besluit kleine herstellingen onder p en r en art. 6.3. van de Algemene Huurvoorwaarden), door het niet toelaten tot het gehuurde van Maasvallei, althans de door Maasvallei aangewezen personen (art. 6.9 van de Algemene Huurvoorwaarden) en door het veroorzaken van schade overlast bestaande uit hinderlijk en ongepast gedrag (art. 6.6. en 6.8 van de Algemene Huurvoorwaarden, waardoor zij het rustig woongenot van de medebewoners van het complex niet kan waarborgen.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen zal de kantonrechter, voor zover nodig, nader ingaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing