Home

Rechtbank Gelderland, 04-01-2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:298, 05.035917.20

Rechtbank Gelderland, 04-01-2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:298, 05.035917.20

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
4 januari 2021
Datum publicatie
21 januari 2021
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:298
Zaaknummer
05.035917.20

Inhoudsindicatie

Aanranding van de eerbaarheid door het geslachtsdeel van een collega onverhoeds vast te pakken. Militair.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Parketnummer: 05.035917.20

Datum uitspraak : 4 januari 2021

Tegenspraak

vonnis van de militaire kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1994 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] ,

Raadsman: mr. R.G. van der Laan, advocaat in leiden.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting

van 21 december 2020.

1 De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op 04 november 2019, althans in of omstreeks de periode van 4 november 2019 tot en met 11 november 2019 te Bergen Hohne, althans in de Bondsrepubliek Duitsland [benadeelde] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, te wetenhet betasten en/of aanraken en/of het knijpen van/in de penis van die [benadeelde] , en bestaande dat geweld of die één of meer andere feitelijkheden en/of die bedreiging met geweld en/of die één of meer feitelijkheden hierin dat verdachte,- misbruik heeft gemaakt vanuit (een) feitelijke verhouding(en) voortvloeiend overwicht op die [benadeelde] en/of- bij die [benadeelde] in bed is gaan liggen en/of (vervolgens) voor de [benadeelde] in bed is gaan liggen en/of- onverhoeds en zonder toestemming van die [benadeelde] de penis van die [benadeelde] heeft vastgepakt en/of (vervolgens) in de penis van die [benadeelde] heeft geknepen en/of- daarbij de woorden heeft toegevoegd: "Is dit jouw piemel?" en/of "Is dit jouw dop?".

2. Overwegingen ten aanzien van het bewijs 1

De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat, vastgesteld.

Verdachte is in de periode van 4 november 2019 tot en met 11 november 2019 te Bergen Hohne (Bondsrepubliek Duitsland) samen met [benadeelde] op oefening geweest. Verdachte is tijdens die oefening bij [benadeelde] in bed gaan liggen. Het bed van [benadeelde] stond tegen de muur. [benadeelde] lag tussen de muur en verdachte in. Verdachte lag met zijn rug naar [benadeelde] toe en pakte vervolgens plotseling en zonder toestemming de penis van [benadeelde] vast en kneep vervolgens in de penis van [benadeelde] .2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde feit. Het kan alleen niet worden bewezen dat verdachte misbruik heeft gemaakt van een uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht op [benadeelde] .

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte vrijgesproken moet worden. Hij heeft aangevoerd dat er geen sprake is van ontuchtige handelingen, omdat het in de sfeer paste van de eenheid waar verdachte en [benadeelde] onderdeel van uitmaakten. Ook had verdachte geen seksuele intentie. De raadsman heeft verder aangevoerd dat er geen sprake was misbruik van feitelijke verhoudingen voortvloeiend uit overwicht op [benadeelde] .

Beoordeling door de militaire kamer

[benadeelde] heeft verklaard dat hij alleen zijn onderbroek aan had toen verdachte bij hem in bed kwam liggen. Verdachte lag voor hem en [benadeelde] lag met zijn rug naar de muur.3 Verdachte pakte zijn penis vast over zijn onderbroek heen, kneep erin en zei daarbij "Is dit jouw piemel?" en "Is dit jouw dop?".4

De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij voor [benadeelde] in diens bed is gaan liggen, zijn penis heeft vastgepakt en daarin heeft geknepen. Verdachte heeft desgevraagd bevestigd dat [benadeelde] daarbij tussen de muur en verdachte lag. Verdachte heeft voorts verklaard dat [benadeelde] over verdachte heen had moeten klimmen om zich aan de situatie te onttrekken.

Verdachte heeft ontkend bij het betasten van diens penis tegen [benadeelde] te hebben gezegd: "Is dit jouw piemel?" en "Is dit jouw dop?" Aangezien de verklaring van verdachte ter zitting de verklaring van aangever aangaande het ten laste gelegde voldoende ondersteund, gaat de militaire kamer uit van de juistheid van de aangifte van [benadeelde] . De militaire kamer acht daarmee daarom eveneens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte tegen hem heeft gezegd "Is dit jouw piemel?" en "Is dit jouw dop?" Voorts gaat de militaire kamer er daarom van uit dat, anders dan verdachte heeft verklaard, [benadeelde] slechts gekleed was in een onderbroek toen verdachte hem heeft betast.

De vragen die de militaire kamer vervolgens moet beantwoorden is of er sprake is van ontuchtige handelingen en of [benadeelde] werd gedwongen om deze handelingen te dulden.

Verdachte heeft verklaard dat hij de penis van [benadeelde] heeft vastgepakt en daar kort in heeft geknepen bij wijze van grap. Deze ‘grappen’ zouden vaker binnen de eenheid voorkomen en passen binnen de sfeer van de eenheid.

De militaire kamer concludeert dat de handelingen naar hun aard zijn te duiden als objectief seksuele handelingen. Dat verdachte daarbij geen seksuele bedoelingen had, doet daar niet aan af.

De vraag of er sprake is van strijd met de sociaal-ethische norm dient niet te worden beantwoord door een oordeel te vormen over de seksuele moraal onder een kleine groep militairen. Er dient uitgegaan te worden van hetgeen algemeen maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Ook personen die onderdeel uitmaken van groepen dienen beschermd te worden tegen grensoverschrijdend gedrag.

Het zonder toestemming vastpakken en knijpen in een geslachtsdeel van een ander is grensoverschrijdend. [benadeelde] wilde niet dat verdachte hem op de hiervoor omschreven wijze aanraakte en heeft hiertoe geen enkele aanleiding gegeven.

Dat binnen de legereenheid waarvan verdachte en [benadeelde] op dat moment deel uitmaakten dit soort gedrag vaker zou voorkomen en enkel gezien moet worden als “geintje” zoals door verdachte in eerste instantie is verklaard, maakt niet dat dit soort gedrag (het betasten van elkaars geslachtsdeel) daardoor wel acceptabel is. Bovendien is uit de getuigenverklaringen niet gebleken dat de handelingen van verdachte binnen het onderdeel gewoon waren.

Naar het oordeel van de militaire kamer is daarmee sprake van ontuchtige handelingen.

Door het onverhoedse karakter van de ontuchtige handelingen, terwijl verdachte voor [benadeelde] op bed lag en [benadeelde] met zijn rug naar de muur lag waardoor hij niet gemakkelijk uit bed kon stappen, maakt dat [benadeelde] zich niet gemakkelijk kon onttrekken aan de handelingen van verdachte. Hetgeen te meer geldt nu de handelingen door verdachte volkomen onverwacht, onverhoeds, zijn verricht. [benadeelde] werd hierdoor gedwongen om de handelingen te dulden. De militaire kamer acht daarmee het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen.

Tot slot constateert de militaire kamer dat verdachte weliswaar als een van de oudere militairen kan worden aangemerkt maar dat dit niet maakt dat enkel daardoor sprake was van een vanuit feitelijke verhouding voortvloeiend overwicht. Verdachte zal daarom van dit onderdeel van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

3 De bewezenverklaring

Naar het oordeel van de militaire kamer is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat:

hij op 04 november 2019, althans in of omstreeks de periode van 4 november 2019 tot en met 11 november 2019 te Bergen Hohne, althans in de Bondsrepubliek Duitsland [benadeelde] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handelingen, te wetenhet betasten en/of aanraken en/of het knijpen van/in de penis van die [benadeelde] , en bestaande dat geweld of die één of meer andere feitelijkheden en/of die bedreiging met geweld en/of die door één of meer feitelijkheden, bestaande hierin dat verdachte,- misbruik heeft gemaakt vanuit (een) feitelijke verhouding(en) voortvloeiend overwicht op die [benadeelde] en/of- bij die [benadeelde] in bed is gaan liggen en/of (vervolgens) voor die [benadeelde] in bed is gaan liggen en/of- onverhoeds en zonder toestemming van die [benadeelde] de penis van die [benadeelde] heeft vastgepakt en/of (vervolgens) in de penis van die [benadeelde] heeft geknepen en/of- daarbij de woorden heeft toegevoegd: "Is dit jouw piemel?" en/of "Is dit jouw dop?".

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is niet bewezen.

Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

5 De strafbaarheid van het feit

6 De strafbaarheid van de verdachte

7 De overwegingen ten aanzien van straf en/of maatregel

8 De toegepaste wettelijke bepalingen

9 De beslissing