Home

Rechtbank Den Haag, 28-03-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3212, C/09/498759 / HA ZA 15-1217

Rechtbank Den Haag, 28-03-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3212, C/09/498759 / HA ZA 15-1217

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
28 maart 2018
Datum publicatie
28 maart 2018
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2018:3212
Zaaknummer
C/09/498759 / HA ZA 15-1217

Inhoudsindicatie

Spijkerbroek (Bare Metal Jeans - PME Legend) - Auteursrecht - Niet-ingeschreven Modelrecht - Inbreuk? - Slaafse nabootsing?

Uitspraak

vonnis

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/498759 / HA ZA 15-1217

Vonnis van 28 maart 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JUST BRANDS B.V.,

gevestigd te Lijnden,

eiseres,

advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ÇAK TEXTILE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ÇAK RETAIL B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Just Brands worden genoemd. Gedaagden zullen worden aangeduid als Çak Textile en Çak Retail en gezamenlijk als Çak c.s. (enkelvoud).

Voor Just Brands is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. L. Bakers en mr. A.M.C. Sitsen, advocaten te Amsterdam. Voor Çak c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. G.S.P. Vos en mr. R.A.C. Stoop, eveneens advocaten te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 13 oktober 2015;

-

de akte houdende overlegging producties van de zijde van Just Brands, met producties 1 tot en met 15;

-

de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 5;

-

het tussenvonnis van 24 februari 2016 waarin een comparitie van partijen is bepaald;

-

de akte houdende overlegging producties van de zijde van Just Brands, met producties 16 tot en met 26;

-

de akte houdende overlegging productie 27 van de zijde van Just Brands, met productie 27;

-

de akte houdende overlegging aanvullende productie van de zijde van Çak c.s., met productie 6;

-

de e-mail van 24 juni 2016 van de zijde van Çak c.s. met een aanvullend proceskostenoverzicht;

-

het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 28 juni 2016 en de daarbij door partijen gehanteerde pleitnotities, alsmede de door Just Brands ter zitting aan de rechtbank in depot gegeven (en hierna nader omschreven) exemplaren van de Bare Metal jeans van Just Brands en de Luciano jeans van Çak c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Just Brands is een Nederlands kledingbedrijf. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen, inkopen, verkopen en promoten van verschillende kledinglijnen, onder meer van het merk PME LEGEND. Eén van de producten die zij sinds augustus 2012 onder dit merk verhandelt, is de hieronder afgebeelde spijkerbroek die de naam Bare Metal draagt (hierna: de Bare Metal jeans) en die verkrijgbaar is in vijf verschillende wassingen.

2.2.

Çak Textile en Çak Retail zijn onderdeel van het internationaal opererende Çak-concern. Çak Textile is houdster van verschillende merkinschrijvingen van het merk LTB. Zij is een groothandel in textielwaren en houdt zich onder meer bezig met de fabricage, de im- en export, de opslag en de distributie van textielwaren. Çak Retail is actief op het gebied van de exploitatie van kledingwinkels. Çak c.s. heeft omstreeks 2014/2015 de hieronder afgebeelde1 spijkerbroek van het merk LTB onder de naam Luciano (hierna: de Luciano jeans) verhandeld in verschillende wassingen. Daarbij heeft Çak Textile de Luciano jeans aan de retailers uitgeleverd en is Çak Retail onder meer verantwoordelijk geweest voor de online verkoop.

2.3.

Just Brands heeft Çak c.s. bij brief van 18 juni 2015 gesommeerd de met de verhandeling van de Luciano jeans beweerdelijk gemaakte inbreuk op haar auteursrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de Bare Metal jeans te staken.

3 Het geschil

3.1.

Just Brands vordert samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

primair

A. voor recht verklaart dat de Luciano jeans een onrechtmatige en niet-toegestane verveelvoudiging is van de Bare Metal jeans en dat Çak c.s. met de verhandeling van de Luciano jeans inbreuk maakt en/of gemaakt heeft op de auteursrechten van Just Brands;

voor recht verklaart dat Çak c.s. met de verhandeling van de Luciano jeans in de periode augustus 2012 tot en met augustus 2015 inbreuk heeft gemaakt op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Just Brands ten aanzien van haar Bare Metal jeans;

Çak c.s. beveelt iedere inbreuk op de auteursrechten van Just Brands in de Europese Unie, althans in Nederland, door (kort gezegd) de verhandeling van de Luciano jeans dan wel ieder product dat met de Bare Metal jeans overeenstemt, te staken en gestaakt houden;

subsidiair

voor recht verklaart dat de Luciano jeans een onrechtmatige dan wel slaafse nabootsing is van de Bare Metal jeans en dat Çak c.s. met de verhandeling van de Luciano jeans onrechtmatig handelt en/of heeft gehandeld jegens Just Brands;

Çak c.s. beveelt ieder onrechtmatig handelen jegens Just Brands door (kort gezegd) de verhandeling van de Luciano jeans of andere producten die een slaafse nabootsing vormen van de Bare Metal jeans, te staken en gestaakt te houden;

primair en subsidiair

Çak c.s. beveelt tot opgave van gegevens aan de advocaat van Just Brands over de omvang van de inbreuk en de afkomst van de Luciano jeans;

Çak c.s. beveelt tot het (laten) vernietigen van de aan Çak c.s. geretourneerde en door haar in voorraad gehouden exemplaren van de Luciano jeans;

Çak c.s. hoofdelijk beveelt aan Just Brands een dwangsom te betalen bij overtreding van de onder C. en E. tot en met G. genoemde bevelen;

I. voor recht verklaart dat Çak c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schade en Çak c.s. uit hoofde van schadevergoeding hoofdelijk beveelt een forfaitaire vergoeding voor ieder verkocht en/of in voorraad gehouden paar Luciano jeans aan Just Brands te voldoen, dan wel de door Çak c.s. met de inbreuk genoten winst aan Just Brands af te dragen;

Çak c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding ex artikel artikel 1019h Rv2.

3.2.

Just Brands legt aan haar vorderingen - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag.

Auteursrecht: vorderingen A. en C. en nevenvorderingen

3.2.1.

De Bare Metal jeans kwalificeert als een werk in de zin van artikel 1 jo. 10 Aw3. De volgende kenmerkende elementen in combinatie met elkaar, die gebaseerd zijn op gemaakte creatieve keuzes, verlenen de Bare Metal jeans auteursrechtelijke bescherming:

I. De dubbel gestikte en schuin geplaatste envelopzakken aan de voorzijde van de jeans;

II. Het vlak dat met een (deels blind) stiksel is geplaatst boven de voorzakken van de jeans;

III. De gedraaide broekspijpen van de jeans;

IV. De vlakverdeling boven de achterzakken van de jeans met een schuin aflopend dubbel stiksel in het midden van het vlak;

V. De achterzakken van de jeans met aan de bovenzijde een schuin vlakje, een rechte lijn op één derde en een rechte stikselnaad op tweederde van de zakken.

3.2.2.

De Luciano jeans is op alle genoemde kenmerken identiek, dan wel nagenoeg identiek, aan de Bare Metal jeans waarmee de totaalindruk in hoge mate overeenstemt. Daarmee is de Luciano jeans aan de Bare Metal jeans ontleend en vormt het een verveelvoudiging van de Bare Metal jeans in de zin van artikel 13 Aw. De verhandeling is een openbaarmaking ex artikel 12 Aw. Voor geen van beide heeft Çak c.s. toestemming gekregen, zodat Çak c.s. inbreuk maakt op de auteursrechten van Just Brands.

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel: vordering B. en nevenvorderingen

3.2.3.

De Bare Metal jeans genoot van augustus 2012 tot en met augustus 2015 bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Op basis van dezelfde kenmerkende elementen die de Bare Metal jeans auteursrechtelijke bescherming verlenen, was de jeans als nieuw model met een eigen karakter te bestempelen. Omdat Çak c.s. deze kenmerken (bijna) identiek in de Luciano jeans heeft overgenomen, wekt de Luciano jeans dezelfde algemene indruk als de Bare Metal jeans en is als namaak te zien. Tegen verhandeling kan Just Brands zich verzetten op grond van artikel 19 lid 2 GModVo4. Just Brands legt haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten (slechts) ten grondslag aan de verkrijging van een verklaring voor recht dat door Çak c.s. inbreuk is gemaakt in de relevante periode van drie jaar en ter verkrijging van de daaraan gerelateerde nevenvorderingen.

Slaafse nabootsing: vorderingen D. en E. en nevenvorderingen

3.2.4.

De Bare Metal jeans is met haar kenmerkende elementen uniek op de markt voor stoere (American classis) spijkerbroeken en is één van de meest succesvolle modellen, waarmee zij een geheel eigen plaats inneemt op de markt. Omdat de Luciano jeans in hoge mate overeenstemt met de Bare Metal jeans, is sprake van een overeenstemming in de totaalindruk die bij de consument blijft hangen. Dat levert direct en indirect verwarringsgevaar op. Daarmee is de Luciano jeans aan te merken als slaafse nabootsing van de Bare Metal jeans en heeft Çak c.s. onrechtmatig jegens Just Brands gehandeld.

3.3.

Çak c.s. voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing