Home

Rechtbank Amsterdam, 03-01-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:31, 13/706078-11 (EAB II)

Rechtbank Amsterdam, 03-01-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:31, 13/706078-11 (EAB II)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
3 januari 2023
Datum publicatie
6 januari 2023
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2023:31
Zaaknummer
13/706078-11 (EAB II)

Inhoudsindicatie

Overlevering. Pools vervolgings-EAB. Alleen verjaring naar het recht van de uitvoerende lidstaat is een weigeringsgrond. Overlevering toegestaan.

Uitspraak

Parketnummer: 13/706078-11 (EAB II)

RK nummer: 22/4582

Datum uitspraak: 3 januari 2023

UITSPRAAK

op de vordering van 25 oktober 2022 van de officier van justitie bij deze rechtbank tot het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).1

Dit EAB is uitgevaardigd op 9 januari 2012 door the Regional Court in Poznań (Polen) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon]

geboren op [geboortedag] 1964 te [geboorteplaats] (Polen),

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres:

[adres] ,

hierna ‘de opgeëiste persoon’.

1 Procesgang

De behandeling van het EAB heeft plaatsgevonden op de zitting van 20 december 2022. Het openbaar ministerie heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. K. van der Schaft, officier van justitie. De opgeëiste persoon is verschenen en bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. Y. Nieboer, advocaat in Amsterdam en door een tolk in de Poolse taal.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van de Overleveringswet (OLW) uitspraak moet doen over de verzochte overlevering met 30 dagen verlengd.2

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

Ter zitting heeft de opgeëiste persoon verklaard dat de bovenvermelde persoonsgegevens juist zijn en dat hij de Poolse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

Het EAB vermeldt een beslissing van the District Court in Piła van 1 september 2010 on applying measures consisting in detention order of [opgeëiste persoon] for the period of 14 days from the date of arrest, met kenmerk II Kp 394/10, 2 Ds. 2650/07.

De uitvaardigende justitiële autoriteit verzoekt de overlevering vanwege het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een naar Pools recht strafbaar feit. Dit feit is omschreven in het EAB.3

4 Strafbaarheid

5 De garantie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, OLW

6 Overige verweren, verjaring (naar Pools recht)

7 Artikel 11 OLW: artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU

8 Slotsom

9 Toepasselijke wetsartikelen

10 Beslissing