Home

Rechtbank Amsterdam, 22-03-2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1404, 13-752067-19

Rechtbank Amsterdam, 22-03-2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1404, 13-752067-19

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22 maart 2022
Datum publicatie
24 maart 2022
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2022:1404
Zaaknummer
13-752067-19

Inhoudsindicatie

Hongaars EAB opgeëiste persoon niet verschenen, geen gemachtigd raadsman.

Uitspraak

Parketnummer: 13-752067-19

RK nummer: 20/2780

Datum uitspraak: 22 maart 2022

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 8 juni 2020 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 31 oktober 2019 door the Investigative Judge of the District Court of Pécs (Hongarije) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[de opgeëiste persoon] ,

geboren op [geboortedag] 1973 te [geboorteplaats] (Hongarije),

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres:

[adres] , [woonplaats] ,

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 8 maart 2022. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie, mr. K. van der Schaft en de niet-gemachtigde raadsman van de opgeëiste persoon, mr. Th. Boumans, advocaat te Heerlen. De opgeëiste persoon is niet ter zitting verschenen. De raadsman heeft geen verweer gevoerd.

De rechtbank stelt vast dat in de onderhavige zaak de termijn van 90 dagen waarbinnen de rechtbank ex artikel 22, eerste en derde lid, OLW op het overleveringsverzoek moet beslissen, reeds is verstreken. Dat betekent dat de rechtbank de beslistermijn niet meer kan verlengen en dat als gevolg daarvan geen grondslag meer bestaat voor gevangenhouding of gevangenneming.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht en vastgesteld dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat de opgeëiste persoon de Hongaarse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een Domestic arrest warrant (No. 2010/1528/2019.bü), dated 16 September 2019, issued by the Pécs Police Headquarters and approved by the District and Investigative Prosecution Office of Pécs (Hongarije).

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een naar Hongaars recht strafbaar feit.

Dit feit is omschreven in onderdeel e) van het EAB.

4 Strafbaarheid; feit vermeld op bijlage 1 bij de OLW

5 Slotsom

6 Toepasselijke wetsartikelen

7 Beslissing