Home

Rechtbank Amsterdam, 28-06-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3123, 8950453 CV EXPL 20-23355

Rechtbank Amsterdam, 28-06-2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3123, 8950453 CV EXPL 20-23355

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28 juni 2021
Datum publicatie
6 juli 2021
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2021:3123
Zaaknummer
8950453 CV EXPL 20-23355

Inhoudsindicatie

Stedin; afwijzing gefixeerde schadevergoeding. Gedaagde heeft adequaat gereageerd n.a.v. eerste duidelijke aanmaning van Stedin.

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht – team kanton

zaaknummer: 8950453 CV EXPL 20-23355

vonnis van: 28 juni 2021

fno.: 245/33806

I n z a k e

gevestigd te Rotterdam

eiseres, nader te noemen: Stedin

gemachtigde: Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso

t e g e n

gevestigd te [vestigingsplaats]

gedaagde, nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: [gemachtigde]

-

dagvaarding van 9 december 2020, met producties;

-

antwoord, met een productie;

-

instructievonnis;

-

repliek tevens houdende akte vermindering van eis, met producties;

-

dupliek, met producties;

-

akte uitlating producties van Stedin;

-

dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.

Stedin draagt als netbeheerder zorg voor het transport van elektriciteit en gas.

1.2.

Op of omstreeks 20 augustus 2020 heeft Stedin geconstateerd dat geen energieleverancier bekend is voor de energieaansluiting(en) in het pand aan het adres [adres] (hierna: het pand).

1.3.

Stedin heeft op 6 augustus 2020, 22 augustus 2020 en 5 september 2020 een brief gestuurd aan de gebruikers van het pand over het ontbreken van een overeenkomst met een energieleverancier.

1.4.

Het pand wordt met ingang van 23 september 2020 gehuurd door [gedaagde] .

1.5.

In de huurovereenkomst van [gedaagde] met de verhuurder is het volgende bepaald:

18.3

Door of vanwege Verhuurder worden wel bijkomende leveringen en diensten verzorgd. Het gehuurde is voorzien van aansluitingen gas, water en elektra. Deze nutsvoorzieningen worden op naam van Huurder gesteld, die derhalve zelf voor de afrekening met de toeleveranciers zorg draagt. Eventuele kosten voor de (her)ingebruikstelling van deze nutsvoorzieningen, alsmede noodzakelijke (toekomstige) aanpassingen en/of uitbreidingen zijn voor rekening en risico van Huurder.

18.4 (…)

Huurder dient wel de aansluitingen gas, water en elektra op haar naam te zetten vanaf 23 september 2020.

1.6.

[gedaagde] beschikt met ingang van 1 oktober 2020 over een overeenkomst met Essent voor de levering van elektriciteit.

1.7.

Stedin heeft bij brief van 13 oktober 2020 de bewoners van het pand gesommeerd om binnen vijf dagen € 75,00 aan schade te betalen en een energiecontract voor de levering van gas af te sluiten of de gas te laten afsluiten.

1.8.

Stedin heeft bij brief van 23 november 2020 [gedaagde] gesommeerd om binnen drie dagen € 75,00 aan schade te betalen en een energiecontract voor de levering van gas af te sluiten of de gas te laten afsluiten.

1.9.

Op 9 december 2020 is [gedaagde] gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 7 januari 2021.

1.10.

In een e-mailbericht van Stedin aan [gedaagde] van 17 december 2020 is het volgende vermeld:

Uit het contract dat u ons gestuurd heeft op 15 december jl. blijkt dat u een contract heeft geregeld voor elektriciteit. Onze vordering heeft echter betrekking op de gasaansluiting . Ik wil u dan ook verzoeken om per ommegaande een contract aan te gaan voor de gasmeter. Indien de gasmeter niet (meer) gebruikt wordt, verzoek ik u om een afspraak te maken met Stedin om de meter te laten verwijderen.

1.11.

In een reactie van [gedaagde] van 17 december 2020 is het volgende vermeld:

Ik heb toen al met Stedin telefonisch gesproken en op de hoogte gebracht dat ik geen gebruik wilde maken van gas. Ze zouden zelf contact opnemen met de pand eigenaar, omdat ik dat niet mag beslissen of gasmeter weggehaald mag worden. Verder ik heb nooit een waarschuwing brief op mijn eigen naam of op mijn BV s naam ontvangen. Nooit ook op de hoogte gebracht tot dat ik gedagvaard ben. Ik heb vandaag met Essent gesproken en toch gas abonnement genomen tot dat gasmeter weggehaald wordt en Stedin heel erg slordig, traag is in zijn werk.

1.12.

[gedaagde] beschikt met ingang van 17 december 2020 over een overeenkomst met Essent voor de levering van gas.

1.13.

In een e-mailbericht van Stedin aan [gedaagde] van 23 december 2020 is het volgende vermeld:

Zowel u als de verhuurder kunnen bij Stedin een verzoek indienen om de meter te laten verwijderen. Stedin maakt dan een offerte op. Als de offerte betaald is, zal de meter verwijderd worden.

Vordering en verweer

2. Stedin vordert, na vermindering van eis, dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van een schadevergoeding van € 75,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding en de proceskosten.

3. Stedin stelt, samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij schade lijdt door het onrechtmatig handelen van [gedaagde] . De schade omvat de buitengerechtelijke incassokosten alsmede gederfde inkomsten in de vorm van netverlies en het niet kunnen incasseren van de aansluit- en transportvergoeding.

4. [gedaagde] voert als verweer tegen de vordering aan dat zij alleen brieven heeft ontvangen die waren gericht “aan de bewoners van dit pand”. [gedaagde] heeft bij Stedin aangegeven dat zij geen gebruik wilde maken van een gasaansluiting. Zij mag als huurder niet beslissen over het verwijderen van de bestaande gasmeter.

Beoordeling

BESLISSING