Home

Rechtbank Amsterdam, 11-04-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2788, 13/263714-18

Rechtbank Amsterdam, 11-04-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2788, 13/263714-18

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11 april 2019
Datum publicatie
29 april 2019
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2019:2788
Zaaknummer
13/263714-18

Inhoudsindicatie

Poging tot diefstal met geweld in vereniging.

Uitspraak

Parketnummer: 13-263714-18

Datum uitspraak: 11 april 2019

op tegenspraak

VERKORT VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] ( [geboorteland] ) op [geboortedag] 2002,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, gedetineerd in de [plaats detentie] .

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 28 maart 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M. van der Linden en van wat verdachte en zijn raadsvrouw, mr. Y. Karga, naar voren hebben gebracht.

Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van wat onder meer door mevrouw [medewerker RvK] , namens de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad), mevrouw [medewerker Nidos] namens Stichting Nidos (hierna: het Nidos) en de heer [medewerker SAVE] namens Samen Veilig Midden-Nederland (hierna: SAVE) ter zitting naar voren is gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 23 december 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om (uit een woning gelegen aan de [adres 1] ) twee, althans één of meer tas(sen) (met inhoud), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [persoon 1] , weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen door naar de woning aan de [adres 1] te gaan waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (vervolgens)

- bij die woning heeft/hebben aangebeld en zich heeft/hebben voor gedaan als postbode(s) en/of (vervolgens)

- die woning is/zijn binnen gegaan en/of voornoemde tas(sen) van de tafel heeft/hebben afgepakt en/of (vervolgens)

- met die tas(sen) richting de uitgang van die woning is/zijn gerend;

2.

hij op of omstreeks 23 december 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (uit een woning gelegen aan de [adres 2] ) enig goed en/of geldbedrag van zijn/hun gading, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde(n), te weten aan [persoon 2] en/of [persoon 3] , weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen en deze poging diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [persoon 2] , te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of andere deelnemer(s) aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door naar de woning van voornoemde [persoon 2] en/of [persoon 3] te gaan waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (vervolgens)

- heeft/hebben aangebeld bij voornoemde [persoon 2] en/of [persoon 3] en/of (vervolgens)

- de deur van die woning met kracht heeft/hebben opengeduwd en/of (vervolgens)

- éénmaal of meermalen voornoemde [persoon 2] (met kracht) heeft/hebben weggeduwd en/of naar binnen heeft/hebben geduwd;

3.

hij op of omstreeks 23 december 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een telefoon (zwarte Samsung Galaxy, in een hoes) en/of een ov-kaart en/of een ING-bankpas en/of 35 euro, in elk geval enig goed en/of geldbedrag, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde(n), te weten aan [persoon 4] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl deze diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [persoon 4] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door voornoemde telefoon (in een hoes) met kracht uit de hand(en) van voornoemde [persoon 4] te trekken en/of weg te pakken en/of weg te grissen;

2 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3 Waardering van het bewijs

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

op 23 december 2018 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededader voorgenomen misdrijf om uit een woning gelegen aan de [adres 1] , twee tassen met inhoud, die aan een ander dan aan verdachte en zijn mededader toebehoorden, weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen door naar de woning aan de [adres 1] te gaan waarna hij, verdachte en zijn mededader vervolgens

- hebben aangebeld en zich voor hebben gedaan als postbode en vervolgens

- die woning binnen zijn gegaan en voornoemde tassen van de tafel in die woning hebben afgepakt en vervolgens

- met die tas(sen) richting de uitgang van die woning zijn gerend.

2.

op 23 december 2018 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om uit een woning gelegen aan de [adres 2] enig goed en/of geldbedrag van hun gading, dat aan een ander dan aan verdachte en zijn mededaders toebehoorden, te weten aan [persoon 2] en/of [persoon 3] , weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen en deze poging diefstal te doen voorafgaan en te doen vergezellen van geweld tegen [persoon 2] , te plegen met het oogmerk om die voorgenomen diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, door naar de woning van voornoemde [persoon 2] en/of [persoon 3] te gaan waarna hij, verdachte en zijn mededader vervolgens

- hebben aangebeld bij voornoemde [persoon 2] en/of [persoon 3] en vervolgens

- voornoemde [persoon 2] met kracht hebben weggeduwd en naar binnen hebben geduwd.

3.

op 23 december 2018 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, een telefoon, zwarte Samsung Galaxy, in een hoes, en een ov-kaart en een ING-bankpas en 35 euro, dat aan een ander dan aan verdachte en zijn mededaders toebehoorden, te weten aan [persoon 4] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl deze diefstal werd vergezeld van geweld tegen [persoon 4] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, door voornoemde telefoon met kracht uit de handen van voornoemde [persoon 4] te trekken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

4 Bewijs

5 Strafbaarheid van de feiten

6 Strafbaarheid van verdachte

7 Motivering van de straf

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

9 Beslissing