Home

Rechtbank Amsterdam, 26-03-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2398, 7070707 CV EXPL 18-15733

Rechtbank Amsterdam, 26-03-2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2398, 7070707 CV EXPL 18-15733

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26 maart 2019
Datum publicatie
17 april 2019
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2019:2267
Zaaknummer
7070707 CV EXPL 18-15733

Inhoudsindicatie

Inbreuk auteursrecht fotograaf door zonder toestemming of licentie foto op website te gebruiken. Matiging gevorderde vergoedingen.

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7070707 CV EXPL 18-15733

vonnis van: 26 maart 2019

fno.: 561

I n z a k e

gevestigd te [vestigingsplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: [naam gemachtigde]

t e g e n

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: de Vinderij

procederend bij haar [functie] [vertegenwoordiger van de Vinderij]

De kantonrechter is uitgegaan van de volgende processtukken en proceshandelingen:

- dagvaarding van 5 juli 2018, met producties;- conclusie van antwoord, met producties;- instructievonnis;- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 6 november 2018. Voorafgaand aan de comparitie heeft [eiseres] nog twee ‘actes uitlaten nadere producties’ ingediend, voorzien van stukken. Ter comparitie is voor [eiseres] verschenen [naam gemachtigde] voornoemd. Voor De Vinderij is [vertegenwoordiger van de Vinderij] in persoon verschenen. Partijen hebben hun standpunt naar voren gebracht, [eiseres] aan de hand van pleitaantekeningen, en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[eiseres] is (het bedrijf van) een gediplomeerd beroepsfotograaf. Zij heeft een toeristisch fotoarchief van Nederland opgebouwd.

1.2.

[eiseres] heeft het auteursrecht op de foto ‘ [naam foto] ’ (hierna: de foto). Dit fotografisch beeld is door [eiseres] ook afgebeeld op een door haar uitgegeven ansichtkaart.

1.3.

De Vinderij biedt een online platform aan. Via dat platform kunnen studenten een sociale bijbaan vinden als oppas, poetshulp of ouderenhulp. De Vinderij exploiteert, althans exploiteerde, in dat kader ook de website [URL]. Op die website konden oppasstudenten tips opzoeken voor uitjes met hun oppaskinderen in de omgeving van hun oppaslocatie.

1.4.

Bij brief van 16 april 2018 heeft (de gemachtigde van) [eiseres] De Vinderij erop gewezen dat zij de onder 1.2 genoemde foto op de website [URL] heeft geplaatst, hetgeen volgens [eiseres] een inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] betekent. [eiseres] heeft aanspraak gemaakt op een schadevergoeding van € 3.000,00 exclusief btw. In de brief heeft [eiseres] een schikkingsvoorstel gedaan van € 1.500,00 exclusief btw.

Vordering

2. [eiseres] vordert dat de kantonrechter, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. De Vinderij beveelt om de inbreuk gestaakt te houden alsmede iedere verdere

inbreuk op de auteursrechten jegens [eiseres] na te laten;

De Vinderij veroordeelt tot betaling van € 2.500,00 exclusief btw als schadevergoeding wegens gederfde gebruiksvergoeding en geschonden persoonlijkheidsrechten;

De Vinderij gelast in dit geding de herkomst van de foto bekend te maken onder verbeurte van een dwangsom;

De Vinderij veroordeelt tot betaling van de werkelijk gemaakte proceskosten, bij dagvaarding begroot op € 2.885,87;

De Vinderij veroordeelt tot betaling van de wettelijke handelsrente plus de gebruikelijke opslag van 2 % ingaande 30 dagen na verzending van de onder 1.5 genoemde aansprakelijkstelling, tot de dag van de volledige voldoening;

De Vinderij veroordeelt in de nakosten.

3. [eiseres] stelt daartoe dat De Vinderij inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht. Op grond van artikel 27 van de Auteurswet (Aw) maakt [eiseres] aanspraak op schadevergoeding. Deze begroot zij op € 3.750,00, welk bedrag als volgt is berekend: € 750,00 aan gebruiksvergoeding voor een licentie van één jaar, waarbij [eiseres] ervan uitgaat dat de inbreuk minstens twee jaar heeft geduurd. Daarnaast is sprake van de volgende schadeverhogende factoren (ad € 750,00 per factor): verlies aan zelfbeschikkingsrecht, toeslag ontbreken naam van de maker, en toeslag wegens verminking (couperen of verkleinen) van het originele beeld. [eiseres] beperkt haar vordering op dit punt tot € 2.500,00 exclusief btw. Voorts maakt [eiseres] op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) aanspraak op de werkelijk gemaakte proceskosten.

Verweer

Beoordeling

BESLISSING