Home

Rechtbank Amsterdam, 14-05-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3488, C/13/647337 / KG ZA 18-424

Rechtbank Amsterdam, 14-05-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3488, C/13/647337 / KG ZA 18-424

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14 mei 2018
Datum publicatie
25 mei 2018
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2018:3488
Zaaknummer
C/13/647337 / KG ZA 18-424

Inhoudsindicatie

De eigenaren van een aantal zelfbouwkavels kunnen eindelijk verder met de verkoop van hun panden.

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/647337 / KG ZA 18-424 MvdV/EB

Vonnis in kort geding van 14 mei 2018

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

eisers bij dagvaarding van 4 mei 2018,

advocaat mr. B.J.R. Loijmans te Amsterdam,

tegen

1 [gedaagde sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMS GROUP B.V.,

gedaagden,

advocaat mr. R. van Domselaar te Utrecht.

Eisers zullen hierna gezamenlijk [eisers] worden genoemd. Gedaagden zullen tezamen [gedaagden] worden genoemd en afzonderlijk [gedaagde sub 1] en AMS Group.

1 De procedure

1.1.

Ter zitting van 14 mei 2018 heeft [eisers] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagden] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en hun standpunten toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting was aan de zijde van [eisers] aanwezig [eiser sub 1] (eiser 1) met

mr. Loijmans. Aan de zijde van [gedaagden] waren aanwezig [gedaagde sub 1] en [naam 1] (bestuurder van AMS Group). In verband met de spoedeisendheid van de zaak is de beslissing gegeven op 14 mei 2018. Het hierna volgende bevat de uitwerking daarvan en is, anders dan eerder aangekondigd, bij vervroeging afgegeven op 22 mei 2018.

1.2.

Op 18 mei 2018, nadat het kop-staartvonnis op 14 mei 2018 was gegeven maar vóór de afgifte van het uitgewerkte vonnis, heeft mr. Loijmans de voorzieningenrechter schriftelijk geïnformeerd dat het Kadaster op basis van die beslissing vooralsnog niet tot doorhaling van de beslagen kan overgaan omdat de kadastrale nummers in het dictum ontbraken en verzocht om de kadastrale gegevens, die wel in het petitum van de dagvaarding stonden vermeld, alsnog te vermelden in de beslissing. Mr. Van Domselaar is in de gelegenheid gesteld om op dat verzoek te reageren. Hij heeft nog dezelfde dag schriftelijk laten weten geen bezwaar te hebben tegen opname van de kadastrale nummers in de beslissing en verzocht in de beslissing expliciet te vermelden dat het gaat om de door [gedaagden] gelegde beslagen en niet om de beslagen die zijn gelegd door de ex-vrouw van [eiser sub 1] . Dat het gaat om de door [gedaagden] gelegde beslagen blijkt uit het feit dat de door de ex-vrouw van [eiser sub 1] gelegde beslagen geen rol spelen in dit kort geding, maar het zal nog expliciet worden vermeld in de beslissing. In plaats van een herstelvonnis te wijzen, zullen de hiervoor genoemde toevoegingen in de beslissing van dit uitgewerkte vonnis worden opgenomen. In zoverre moet deze uitwerking worden beschouwd als een correctie van de eerder gegeven beslissing.

2 De feiten

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing