Home

Rechtbank Amsterdam, 22-05-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3043, 13-751302-15 RK nr. 15-2523

Rechtbank Amsterdam, 22-05-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3043, 13-751302-15 RK nr. 15-2523

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22 mei 2015
Datum publicatie
1 juni 2015
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2015:3043
Zaaknummer
13-751302-15 RK nr. 15-2523

Inhoudsindicatie

Overlevering aan Polen toegestaan.

Onschuldverweer verworpen.

Verweer dat zaak geseponeerd zou zijn verworpen.

Uitspraak

Parketnummer: 13/751301-15

RK nummer: 14/2523

Datum uitspraak: 22 mei 2015

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 van de Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 10 april 2015 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 10 juni 2014 door the Circuit Court in Gliwice, 5th Penal Division, Rybnik, Polen en het strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon]

geboren te [geboorteplaats], Polen, op [geboortedag] 1975,

niet ingeschreven in de Basisregistratie personen, maar verblijvend op het adres [adres, te plaats],

gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting [naam],

[detentie adres],

hierna te noemen “de opgeëiste persoon”.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 8 mei 2015. Het verhoor heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie mr. K. van der Schaft.

De opgeëiste persoon heeft zich doen bijstaan door zijn raadsvrouw, mr. M. Colgecen-Senol, advocaat te ‘s-Gravenhage en door een tolk in de Poolse taal.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Poolse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een arrestatiebevel, uitgevaardigd door the District Court of Racibórz, d.d. 8 april 2013 en een arrestatiebevel van dezelfde rechtbank gedateerd

8 juli 2014 waarbij een kennelijke misslag in het eerdere bevel is hersteld.

Referentie II K 922/12.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van een door de justitiële autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat ingesteld strafrechtelijk onderzoek ter zake van het vermoeden dat de opgeëiste persoon zich schuldig heeft gemaakt aan twee naar het recht van Polen strafbare feiten.

Deze feiten zijn omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Strafbaarheid

5 Onschuldverweer

6 Weigeringsgrond van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder c OLW

7 Slotsom

8 Toepasselijke wetsartikelen

9 Beslissing