Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-02-2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:24, AR 77945/2016

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-02-2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:24, AR 77945/2016

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
13 februari 2017
Datum publicatie
9 maart 2017
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2017:24
Zaaknummer
AR 77945/2016

Inhoudsindicatie

Ontkenning geldleningsovereenkomst en borg

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

VONNIS

de naamloze vennootschap

ISLAND FINANCE (CURAÇAO) N.V.,

gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.F. Luidens,

tegen

1 [gedaagde sub 1],

gedaagde sub 1,

en

2. [gedaagde sub 2],

gedaagde sub 2

beide wonende in Curaçao

gemachtigde: mr. L.F. Herben.

Partijen worden hierna aangeduid als respectievelijk Island Finance en gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2, dan wel gezamenlijk gedaagden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift met producties bij het Gerecht ingediend op 29 februari 2016;

-

de conclusie van antwoord d.d. 9 mei 2016;

-

de conclusie van repliek d.d. 24 oktober 2016;

-

de conclusie van dupliek 19 december 2016.

1.2.

Ten slotte is vonnis op heden bepaald.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Op 26 februari 2016 is door Island Finance een geldlening ten bedrage van NAf 18.000,- in verbruikleen gegeven aan Isaac [gedaagde sub 1]. In de overeenkomst is opgenomen dat voormeld bedrag, vermeerderd met de overeengekomen vergoedingen – in totaal een bedrag van NAf 25.296,- – in 30 achtereenvolgende termijnen van NAf 843,20, beginnend op 4 oktober 2014 en eindigend op 9 oktober 2016, aan Island Finance zou voldoen.

2.2. [

Gedaagde sub 2] heeft zich borg gesteld voor de door [gedaagde sub 1 aangegane overeenkomst. [ naam echtgenote gedaagde sub 1 staat vermeldt als echtgenote van [gedaagde sub 1] en heeft in die hoedanigheid de overeenkomst mede ondertekend.

2.3.

Blijkens een schrijven van neuroloog R.E. Rico d.d. 23 september 2014 is gedaagde sub 1 wegens ziekte opgenomen in het Sehos en is hij tijdelijk niet handelingsbekwaam. Aangegeven is dat gedaagde sub 1 is getroffen door een herseninfarct.

2.4.

Gedaagde sub 2 is de zoon van gedaagde sub 1.

2.5.

Bij brief van 15 december 2015 heeft het incassogemachtigde van Island Finance gedaagden in gebreke gesteld en aangemaand tot betaling van de achterstallige termijnen.

3 De vordering en het verweer

4 De beoordeling

5 De beslissing