Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-05-2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:426, 231 van 2017

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-05-2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:426, 231 van 2017

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
24 mei 2017
Datum publicatie
12 juni 2017
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2017:426
Zaaknummer
231 van 2017

Inhoudsindicatie

Arubaanse strafzaak. Poging tot zware mishandeling Vrijspraak poging tot doodslag. Uit medische gegevens aard en ernst van slachtoffers letsel niet af te leiden.

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1984 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 mei 2017. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. C.S. Edwards.

De officier van justitie, mr. E.D. Schwengle, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest en een proeftijd van twee jaren.

De raadsvrouw heeft het woord tot verdediging gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

dat hij op 10 januari 2017 in Aruba, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, gewelddadig met een mes, althans een scherp voorwerp, heeft gestoken en/of gesneden

- een keer in een vinger van de rechter hand, althans in de rechterhand van die

[slachtoffer] en/of

- twee keren in de linker bovenarm (triceps) van die [slachtoffer] en/of

- een keer in het linker schouderblad, althans het bovenlichaam van die [slachtoffer]

en/of

- een keer in de rechter onderrug van die [slachtoffer],

in elk geval meermalen in het lichaam van die [slachtoffer], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 2:259 jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen

dat hij op 10 januari 2017 in Aruba, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, gewelddadig met een mes, althans een scherp voorwerp, heeft gestoken en/of gesneden

- een keer in een vinger van de rechter hand, althans in de rechterhand van die

[slachtoffer] en/of

- twee keren in de linker bovenarm (triceps) van die [slachtoffer] en/of

- een keer in het linker schouderblad, althans het bovenlichaam van die [slachtoffer]

en/of

- een keer in de rechter onderrug van die [slachtoffer],

in elk geval meermalen in het lichaam van die [slachtoffer], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 2:275 jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht kunnen volgen

dat hij op 10 januari 2017 in Aruba, opzettelijk [slachtoffer] heeft mishandeld met een wapen, te weten een mes, althans een scherp voorwerp, zijnde een wapen als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de Wapenverordening, immers heeft hij toen en aldaar opzettelijk gewelddadig met dat mes, althans dat scherp voorwerp, gestoken en/of gesneden

- een keer in een vinger van de rechter hand, althans in de rechterhand van die

[slachtoffer] en/of

- twee keren in de linker bovenarm (triceps) van die [slachtoffer] en/of

- een keer in het linker schouderblad, althans het bovenlichaam van die [slachtoffer]

en/of

- een keer in de rechter onderrug van die [slachtoffer],

in elk geval meermalen in het lichaam van die [slachtoffer], ten gevolge waarvan die [slachtoffer] lichamelijk letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

(artikel 2:273 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht)

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

5 Bewijsmiddelen

7 Strafbaarheid van de verdachte

8 Oplegging van straf of maatregel

9 Inbeslaggenomen voorwerp

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Beslissing