Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-04-2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:279, A.R. 1862 van 2015

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-04-2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:279, A.R. 1862 van 2015

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
13 april 2016
Datum publicatie
2 mei 2016
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2016:279
Zaaknummer
A.R. 1862 van 2015

Inhoudsindicatie

Civielrecht. Schuldvordering.

Uitspraak

Vonnis van 13 april 2016

Behorend bij A.R. 1862 van 2015

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ISLAND FINANCE ARUBA N.V.,

te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: Island Finance,

gemachtigde: de advocaten mr. M.E.D. Brown en mr. A.E. Barrios,

tegen:

Gedaagde ,

wonende in [woonplaats],

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: [Gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 25 augustus 2015;

- de conclusie van antwoord van 30 september 2015;

- de conclusie van repliek van 6 januari 2016;

- de akte van niet dienen die op 2 maart 2016 op verzoek van Island Finance tegen [Gedaagde] is verleend.

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Tussen Island Finance en [Gedaagde] is een leenovereenkomst gesloten op 24 juni 2013.

2.2 [

Gedaagde] is tekort geschoten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Island Finance vordert – uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van [Gedaagde] tot betaling van Afl. 14.471,15, te vermeerderen met de overeengekomen rente 1,4% per maand vanaf 30 april 2014 tot een maximum van Afl. 9.576,91 en bereiken van dit maximum te vermeerderen met de wettelijke rente en vermeerderd met 15% overeengekomen en gemaakte buitengerechtelijke incassokosten zijnde Afl. 2.170,67 en met veroordeling van [Gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [

Gedaagde] heeft de hoofdsom erkend maar voert aan dat zij met een medewerker van Island Finance een betalingsregeling heeft getroffen.

4 DE BEOORDELING

5 DE UITSPRAAK