Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-01-2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:18, 200.284.272_01

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 06-01-2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:18, 200.284.272_01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
6 januari 2022
Datum publicatie
11 januari 2022
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:18
Formele relaties
Zaaknummer
200.284.272_01

Inhoudsindicatie

overeenstemming na mediation; vaststelling gemaakte afspraken over omgangsregeling en informatieregeling

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 6 januari 2022

Zaaknummer: 200.284.272/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/314292 / FA RK 16-5659

in de zaak in hoger beroep van:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. A. Šabanović,

tegen

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. S. van Reeven-Özer.

Deze zaak gaat over [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2014 te [geboorteplaats].

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

Raad voor de Kinderbescherming,

Regio Zuidwest Nederland, locatie [locatie],

hierna te noemen: de raad.

5 De beschikking d.d. 3 juni 2021

Bij die beschikking heeft het hof de advocaten van de ouders verzocht het hof voor de hierna te noemen pro forma datum te informeren over het verloop en de uitkomst van de begeleiding door [betrokkene] aan de ouders, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van die (schriftelijke) informatie aan de raad.

Het hof heeft iedere verdere beslissing aangehouden tot 3 september 2021 pro forma.

6 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

6.1.

Het hof heeft kennisgenomen van de inhoud van:

- een V-formulier met een e-mailbericht en bijlage (het tussen de ouders gesloten ouderschapsplan) van de advocaat van de vader d.d. 26 november 2021;

- een V-formulier met een brief van de advocaat van de moeder d.d. 29 november 2021.

6.2.

De ouders hebben het hof bij voormelde brieven verzocht de zaak op de stukken af te doen.

7 De verdere beoordeling

7.1.

Beide ouders hebben het hof bericht dat zij met behulp van [betrokkene] overeenstemming hebben bereikt en dat zij de gemaakte afspraken in een ouderschapsplan hebben vastgelegd. Het ouderschapsplan is op 5 november 2021 overeengekomen en ondertekend.

7.2.

De vader verzoekt in voornoemd bericht van 26 november 2021 de omgangsregeling die de ouders in het ouderschapsplan zijn overeengekomen in de beschikking op te nemen. De moeder verzoekt in voornoemd bericht van 29 november 2021 het ouderschapsplan in de beschikking op te nemen.

7.3.

Het hof overweegt als volgt.

Omgangsregeling

7.3.1.

Het hof zal, conform het verzoek van de vader, de in het ouderschapsplan gemaakte afspraak over de omgangsregeling in het dictum opnemen zoals hierna is vermeld.

Informatieregeling

7.3.2.

De vader heeft, naast zijn verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling, in het petitum van zijn beroepschrift onder B verzocht de moeder te bevelen zich aan de algemene informatieplicht te houden op grond van artikel 1:377b lid 1 BW. Dit verzoek komt niet terug in zijn bericht aan het hof van 26 november 2021.

7.3.3.

Het hof stelt vast dat de ouders in het door hen gesloten ouderschapsplan afspraken hebben gemaakt over de onderlinge informatieverstrekking over [minderjarige]. Zij zijn ter zake het volgende overeengekomen.

“Artikel 3: verzorging en opvoeding.

(…)

5. Schoolinformatie:

De ouder, die de rapporten, nieuwsbrieven, het schoolrooster of andere schoolinformatie zoals de informatie over evenementen of bijzondere bijeenkomsten ontvangt, zal deze ter kennisname doorgeleiden naar de andere ouder. Moeder denkt na of vader ook via intranet informatie kan krijgen over alles omtrent school.

(…)

Artikel 4: Informatie en overdracht.

1. De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent zaken die van belang zijn om te weten over [minderjarige] door middel van Whatsapp. Dat gebeurt steeds als [minderjarige] op en neer gaat tussen ouders. Op deze manier kunnen ouders goed aansluiten bij [minderjarige]. Ouders kunnen ook bellen met elkaar.”

7.3.4.

Het hof leidt hieruit af dat de vader zijn verzoek ter zake de informatieregeling dienovereenkomstig heeft gewijzigd. Het hof zal daarom voormelde afspraken in het dictum opnemen zoals hierna is vermeld.

Overige afspraken ouderschapsplan

7.3.5.

De overige afspraken in het ouderschapsplan lenen zich niet voor opname in het dictum, omdat de onderwerpen van die afspraken niet in hoger beroep aan de orde zijn gesteld. Dit laat onverlet dat de ouders aan die afspraken zijn gebonden.

Het ouderschapsplan zal daarom niet aan deze beschikking worden gehecht.

7.4.

Het voorgaande brengt mee dat het hof de bestreden beschikking zal vernietigen en, opnieuw beschikkende – overeenkomstig de bereikte overeenstemming – zal beslissen als volgt.

8 De beslissing