Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-12-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:4324, 20-000278-21

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-12-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:4324, 20-000278-21

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28 december 2021
Datum publicatie
18 februari 2022
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:4324
Zaaknummer
20-000278-21

Inhoudsindicatie

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte ter zake van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren. Voorts heeft het hof de rijbevoegdheid ontzegt voor de duur van 6 maanden.

Uitspraak

Parketnummer : 20-000278-21

Uitspraak : 28 december 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank

Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, van 29 januari 2021, in de strafzaak met parketnummer 01-030774-20 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres]

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte door de politierechter ter zake van “overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht” veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Van de zijde van de verdachte is tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal bevestigen, met aanvulling van gronden, behoudens de strafoplegging en, in zoverre opnieuw rechtdoende, de verdachte zal veroordelen tot een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, en tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 6 maanden.

De verdediging heeft primair bepleit dat het hof de verdachte integraal zal vrijspreken. Subsidiair heeft de verdediging het hof verzocht de strafoplegging van de politierechter te volgen.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, reeds omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 28 september 2019 te Oss, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto, merk Mitsubishi) daarmee rijdende over de weg, de Hescheweg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend te handelen als volgt:

verdachte heeft rijdende op de Hescheweg (komende uit de richting van de Julianasingel en rijdende in de richting van de Strausslaan), zijn aandacht niet steeds op de weg gehad en/of onvoldoende aandacht gehad voor het (voor hem) rijdende verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of zich er niet (voldoende) van vergewist dat de weg voor hem vrij was van verkeer,

waardoor verdachte met de rechtervoorzijde van zijn motorrijtuig (personenauto, merk Mitsubishi) tegen een voor hem rijdende fietser is gebotst/gereden,

waardoor een ander (te weten die fietser), genaamd [slachtoffer] , zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht,

te weten bloeding in de hersenen, hersenkneuzing, snijwond voorhoofd, diverse breuken aan schedel, gebroken neus, kaak en gebit ontzet, gehoor schade, diverse afgebroken tanden, rechter pols gebroken, diverse vleeswonden/schaafwonden en fractuur aangezicht, of waardoor aan die [slachtoffer] zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 28 september 2019 te Oss, in elk geval in Nederland, als bestuurder van een voertuig (personenauto, merk Mitsubishi), daarmee rijdende op de weg, de Hescheweg, zich zodanig heeft gedragen dat gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd,

immers heeft verdachte rijdende op de Hescheweg (komende uit de richting van de Julianasingel en rijdende in de richting van de Strausslaan), zijn aandacht niet steeds op de weg gehad en/of onvoldoende aandacht gehad voor het (voor hem) rijdende verkeer en/of de verkeerssituatie ter plaatse en/of zich er niet (voldoende) van vergewist dat de weg voor hem vrij was van verkeer, waardoor verdachte met de rechtervoorzijde van zijn motorrijtuig (personenauto, merk Mitsubishi) tegen een voor hem rijdende fietser is gebotst/gereden.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

In de volgende bewijsmiddelen wordt verwezen naar dossierpagina’s van het (met de hand) doorgenummerde procesdossier van de Politie, Eenheid Oost-Brabant, District

’s-Hertogenbosch, Basisteam Maasland, proces-verbaalnummer PL2100-2019203274, opgemaakt door [verbalisant 1] , sluitingsdatum 16 januari 2020, pagina’s 1 tot en met 53.

Alle te noemen processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde verbalisanten. Alle verklaringen zijn, voor zover nodig, zakelijk weergegeven.

1.

Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 november 2019, p. 7-11, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 2] :

Datum en tijdstip ongeval:

28 september 2019, omstreeks 21:26 uur (tijdstip eerste melding centrale meldkamer).

Beknopte ongevalsomschrijving:

Betrokken voertuigen:

Plaats ongeval, wegsituatie en rijrichtingen:

Uitzicht:

Aangetroffen situatie:

Aangetroffen sporen op het wegdek:

Aangetroffen schade en sporen aan de voertuigen:

Technisch voertuigonderzoek:

Proefnemingen en schade-inpassing

Botsplaats:

Oorzaak ongeval:

Toedracht ongeval:

BESLISSING