Home

Gerechtshof 's-Gravenhage, 06-02-2002, AE3486, 65-H-02 en 66-H-02

Gerechtshof 's-Gravenhage, 06-02-2002, AE3486, 65-H-02 en 66-H-02

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
6 februari 2002
Datum publicatie
10 juni 2002
ECLI
ECLI:NL:GHSGR:2002:AE3486
Zaaknummer
65-H-02 en 66-H-02

Inhoudsindicatie

-

Uitspraak

Uitspraak : 6 februari 2002

Rekestnummer : 65-H-02 en 66-H-02

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE

FAMILIEKAMER

B e s c h i k k i n g

in de zaak van

[appellant],

wonende te Alphen aan den Rijn,

verzoeker,

hierna te noemen de man,

procureur mr. R. Müller.

HET GEDING

[In] 2002 heeft de man twee verzoekschriften ingediend bij dit hof. Het eerste strekt tot de herroeping van de beschikking van dit hof van 12 september 2001 en het tweede tot het treffen van voorlopige voorzieningen hangende de procedure tot herroeping.

BEOORDELING

Krachtens het bepaalde in artikel 390 Rv Nieuw kan herroeping van een beschikking worden verzocht, tenzij de aard van de beschikking zich daartegen verzet.

In dit geval wordt de herroeping van een alimentatiebeschikking verzocht.

Naar het oordeel van het hof verzet de aard van de alimentatiebeschikking zich tegen een herroeping, aangezien op dezelfde gronden waarop de herroeping kan worden verzocht, bij de rechtbank een verzoek tot wijziging van de betreffende beschikking kan worden gedaan. Nu voor de man dus een gewone rechtsgang openstaat, dient zijn verzoek om toepassing van het buitengewone rechtsmiddel van herroeping te worden afgewezen. Daarmee vervalt ook de grond voor het tweede verzoek.

BESLISSING

Het hof:

wijst de verzoeken van de man af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van den Wildenberg, De Bruijn-Lückers en Duindam, bijgestaan door mr. Verkuil als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 februari 2002.