Home

Gerechtshof Den Haag, 14-06-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1694, BK-17/00302

Gerechtshof Den Haag, 14-06-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1694, BK-17/00302

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak
14 juni 2017
Datum publicatie
16 juni 2017
ECLI
ECLI:NL:GHDHA:2017:1694
Zaaknummer
BK-17/00302

Inhoudsindicatie

Tussen partijen is evenals voor de Rechtbank in geschil of de aanslag terecht is opgelegd. Meer in het bijzonder is in geschil of sprake is van een onterechte dubbele heffing doordat bij de heffingsgrondslag van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geen rekening gehouden wordt met uitgaven voor inkomensvoorzieningen; en of de wijze van heffing uit de Zvw in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (hierna: EP) dan wel de artikelen 13, 14 en 17 van Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Team Belastingrecht

meervoudige kamer

nummer BK-17/00302

Uitspraak van 14 juni 2017

in het geding tussen:

[X] te Den Haag, belanghebbende,

en

de inspecteur van de Belastingdienst/kantoor Amsterdam, de Inspecteur,

op het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag (de Rechtbank) van 25 januari 2017, nummer SGR 16/7638, betreffende de onder 1.1 vermelde aanslag.

Aanslag, bezwaar en geding in eerste aanleg

1.1.

Aan belanghebbende is met dagtekening 9 april 2016 een aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 (Zvw) opgelegd naar een bijdrage-inkomen van

€ 18.305.

1.2.

Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur belanghebbendes bezwaar ongegrond verklaard.

1.3.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep bij de Rechtbank ingesteld. Ter zake is een griffierecht van € 46 geheven.

1.4.

De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard en de Inspecteur opgedragen het door belanghebbende gestorte griffierecht te vergoeden.

Loop van het geding in hoger beroep

Vaststaande feiten

Oordeel van de Rechtbank

Omschrijving geschil in hoger beroep en standpunten van partijen

Conclusies van partijen

Beoordeling van het hoger beroep

Proceskosten en griffierecht

Beslissing