Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-04-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3402, 21-000581-19

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-04-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3402, 21-000581-19

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
9 april 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:3402
Zaaknummer
21-000581-19

Inhoudsindicatie

Veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht tot een gevangenisstraf van één week, met aftrek van voorarrest en toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-000581-19

Uitspraak d.d.: 9 april 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 25 januari 2019 met parketnummer 18-720190-18 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer 18-135044-16, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1947,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 26 maart 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de politierechter en tot veroordeling van verdachte ter zake van hetgeen hem is tenlastegelegd tot een gevangenisstraf van drie weken, met aftrek van voorarrest, waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Ten aanzien van de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 18-135044-16 vordert de advocaat-generaal toewijzing. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. R.P. Snorn, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging

Overweging met betrekking tot het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Vordering tenuitvoerlegging

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) week.