Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10337, 21-001837-20

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10337, 21-001837-20

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
29 oktober 2021
Datum publicatie
23 november 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:10337
Zaaknummer
21-001837-20

Inhoudsindicatie

Vernietiging van het vonnis van de rechtbank ten aanzien van de strafoplegging en de beslissingen op de vorderingen van de benadeelde partijen. Veroordeling voor diefstal met valse sleutel, verduistering in dienstbetrekking en het bezit van harddrugs tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaren en een taakstraf van 180 uren met aftrek van voorarrest. Toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen tot respectievelijk € 650,- en € 933,44 vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-001837-20

Uitspraak d.d.: 29 oktober 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Nederland van 26 mei 2020 met parketnummer 18-264515-19 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 15 oktober 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 en 4 tenlastegelegde tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsvrouw, mr. B. Klunder, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Oplegging van straf en/of maatregel

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij2]

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij1]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij2]