Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-10-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8103, 200.263.679/01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-10-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8103, 200.263.679/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
6 oktober 2020
Datum publicatie
8 oktober 2020
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2020:8103
Zaaknummer
200.263.679/01

Inhoudsindicatie

Is erfdienstbaarheid van weg vervallen door ruilverkaveling? Is een erfdienstbaarheid van weg door verjaring ontstaan?

Noodweg? Omvang en tracé van de noodweg?

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.263.679/01

(zaaknummer rechtbank Overijssel C/08/230221 / KG ZA 19-73)

arrest in kort geding van 6 oktober 2020

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [A] ,

appellant in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: [appellant],

advocaat: mr. J.T. Fuller, kantoorhoudend te Zwolle,

tegen

1 [geïntimeerde1] ,

wonende te [A] ,

hierna: [geïntimeerde1],

2. [geïntimeerde2] ,

wonende te [A] ,

hierna: [geïntimeerde2],

geïntimeerden in het principaal hoger beroep,

appellanten in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: eisers,

hierna gezamenlijk te noemen: [geïntimeerden] c.s.,

advocaat: mr. C.A. Boeve, kantoorhoudend te Putten.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Het procesdossier in deze zaak bestaat uit: de appeldagvaarding, de memorie van grieven, de memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel en de memorie van antwoord in incidenteel appel. In deze zaak was door het hof vervolgens een comparitie ter plaatse bepaald op 12 mei 2020. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19-virus (de corona-crisis) is die comparitie ter plaatse niet door gegaan. Partijen hebben het hof daarop schriftelijk laten weten te kunnen instemmen met een schriftelijke afdoening van de zaak. Vervolgens hebben partijen gefourneerd en is arrest bepaald door het hof. [geïntimeerden] c.s. hebben zich niet uitgelaten over de door [appellant] bij memorie van antwoord in incidenteel appel overlegde producties, zijnde een schets van de situatie voor en na de uitspraak van de voorzieningenrechter en een foto. Het hof zal dan ook geen acht slaan op die producties. [appellant] wordt daardoor niet in zijn belangen geschaad, omdat het hof die producties voor de beoordeling van het geschil niet van belang acht.

2 De vaststaande feiten

2.1

Het hof gaat bij de beoordeling uit van de navolgende feiten.

2.2

[geïntimeerden] c.s. zijn sinds 18 januari 2019 eigenaar van het perceel [a-straat] 2 te [A] . [appellant] is sinds 2013 eigenaar van het perceel aan de [a-straat] 4-6. De kadastrale aanduiding van [a-straat] 4 is [000] .

2.3

Op de percelen [a-straat] 4-6 en [a-straat] 2 staat een sluiswachterswoning die al langere tijd twee eigenaren kent. Het grootste deel van deze woning staat op de percelen [a-straat] 4-6 en behoort toe aan [appellant] . Een kleiner deel staat op perceel [a-straat] 2 en behoort toe aan [geïntimeerden] c.s.

[geïntimeerden] c.s. kunnen hun perceel niet vanaf de openbare weg bereiken zonder gebruik te maken van (een deel van) de grindstrook op het perceel [a-straat] 4 van [appellant] . De grindstrook bevindt zich aan de noordwestzijde van de sluiswachterswoning, loopt door tot op het perceel van [geïntimeerden] c.s. en heeft een breedte van 7 meter.

2.4

In notariële akten was vastgelegd dat er een erfdienstbaarheid van weg gold met [b-straat] 2 als heersend erf en [b-straat] 4-6 als dienend erf. Na een ruilverkaveling in 2004 is de erfdienstbaarheid echter niet (meer) vermeld in de akten van toedeling. De bewoners van het perceel [b-straat] 2 zijn de grindstrook wel als uitweg blijven gebruiken.

2.5

[appellant] is op enig moment een gedeelte van die grindstrook in gebruik gaan nemen door daar objecten te plaatsen, zoals een picknicktafel. Het gebruik van de grindstrook als uitrit werd daardoor beperkt.

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van de grieven en de vordering

5 De slotsom

6 De beslissing