Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7254, 200.257.511/01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7254, 200.257.511/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
15 september 2020
Datum publicatie
17 september 2020
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2020:7254
Zaaknummer
200.257.511/01

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Misbruik van procesrecht. Verkoper vordert nakoming van een gestelde koopovereenkomst inzake een bedrijfspand met toebehoren. Koper betwist dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper vordert ook veroordeling van de bestuurders van koper tot betaling van schadevergoeding omdat hun een ernstig verwijt gemaakt kan worden van de niet-nakoming. Het stond koper vrij de zaak (wel of geen koopovereenkomst) door de rechter te laten beslissen en daartoe verweer te voeren in de door verkoper aanhangig gemaakte procedure. Van misbruik van dat recht zou pas sprake zijn indien verweer tegen de vordering tot nakoming achterwege had behoren te blijven omdat het evident ongegrond was. Daarvan is geen sprake. Een voldoende ernstig verwijt aan de bestuurders van koper kan dan ook niet gemaakt worden.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.257.511/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 159821)

arrest van 15 september 2020

in de zaak van

Immo Consult B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in voorwaardelijke reconventie,

hierna: Immo Consult,

advocaat: mr. S. Veenema-Bruinsma, kantoorhoudend te Leeuwarden, die ook heeft gepleit.

tegen

1 Stadsherstel Holding B.V.,

statutair gevestigd te Leeuwarden,

hierna: Holding,

wonende te [A] ,

hierna: [geïntimeerde2],

wonende te [B] ,

hierna: [geïntimeerde3],

geïntimeerden,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eisers in voorwaardelijke reconventie,

hierna gezamenlijk aan te duiden als Holding c.s.,

advocaat: mr. T. Binnema, kantoorhoudend te Leeuwarden, die ook heeft gepleit.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van

19 december 2018 dat de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 7 maart 2019 (met productie),

- de memorie van grieven (met producties),

- de memorie van antwoord,

- de op 17 juli 2020 van Immo Consult ontvangen akte eiswijziging met producties 13 tot en met 18,

- de op 5 augustus 2020 gehouden pleidooien overeenkomstig de pleitnotities van mrs. Binnema en Veenema-Bruinsma. Hierbij is akte verleend van de akte eiswijziging met bijlagen,

- het proces-verbaal van de zitting van 5 augustus 2020.

2.2

Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op basis van het door Immo Consult overgelegde procesdossier aangevuld met de akte eiswijziging, de pleitnotities van beide advocaten en het proces-verbaal van de zitting.

2.3

De vordering van Immo Consult in eerste aanleg strekte mede tot veroordeling van Stadsherstel Leeuwarden B.V. (verder: Stadsherstel). Aan die vordering lag ten grondslag niet-nakoming van de gestelde door Immo Consult met die vennootschap gesloten koopovereenkomst. Die vordering is door de rechtbank toegewezen, met veroordeling van Stadsherstel in de proceskosten. Stadsherstel is in deze procedure niet als geïntimeerde betrokken. Voor zover het vonnis betrekking heeft op Stadsherstel, is het dus niet aan dit hoger beroep onderworpen.

2.4

Overigens heeft Stadsherstel ook zelf hoger beroep ingesteld van het vonnis. In die procedure zijn grieven ontwikkeld tegen de onder 2.3 hiervoor genoemde toewijzing van de vordering en proceskostenveroordeling. Dat hoger beroep is bekend onder zaaknummer 200.257.253/01. In die zaak zal vandaag ook arrest worden gewezen.

3 Waar gaat deze zaak over en hoe beslist het hof?

4 De beoordeling van de grieven en de vordering

5 De slotsom

6 De beslissing