Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5775, 21-002918-18

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5775, 21-002918-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12 juli 2019
Datum publicatie
16 juli 2019
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2019:5775
Zaaknummer
21-002918-18

Inhoudsindicatie

art. 138a Sr: kraken

Raadsman voert aan dat de ontruiming onrechtmatig is geweest en dat dit dient te leiden tot strafvermindering. Het hof begrijpt het verweer aldus de ontruiming van het pand heeft plaatsgevonden in strijd met de beleidsbrief van het College van procureurs-generaal van

30 november 2010 (Stcrt. 2 december 2019, nummer 19500) nu verdachte niet de gelegenheid heeft gehad tegen de voorgenomen ontruiming een kort geding aan te spannen. Verweer door het hof verworpen.

Het hof legt op 20 uren taakstraf, subsidiair 10 dagen hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002918-18

Uitspraak d.d.: 12 juli 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het

gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen

op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in

de rechtbank Noord-Nederland van 7 mei 2018 met parketnummer 18-014937-18

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

wonende te [adres 1] .

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis op 22 mei 2018 hoger beroep ingesteld. Dit beroep is met toepassing van de Algemene termijnenwet tijdig ingesteld, nu de laatste dag waarop hoger beroep kon worden ingesteld, zijnde 21 mei 2018, eindigde op een algemeen erkende feestdag, zijnde tweede Pinksterdag.

Onderzoek van de zaak

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Verweer betreffende de strafmaat

Oplegging van straf en/of maatregel

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]