Home

Gerechtshof Amsterdam, 08-09-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2693, 23-003836-18

Gerechtshof Amsterdam, 08-09-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2693, 23-003836-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
8 september 2021
Datum publicatie
9 september 2021
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:2693
Zaaknummer
23-003836-18

Inhoudsindicatie

Penningmeester personeelsfonds. Veroordeling verduistering in persoonlijke dienstbetrekking met toewijzing vordering benadeelde partij. Vrijspraak voor verduistering bij bedrijf partner.

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-003836-18

Datum uitspraak: 8 september 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 15 oktober 2018 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 15-840053-13 en 15-700088-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1963,

adres: [adres] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

25 augustus 2021 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie (feit 2 (parketnummer 15-840053-13)

De advocaat-generaal heeft zich aangesloten bij het oordeel van de rechtbank voor wat betreft de verjaring van enkele onderdelen van feit 2.

Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat met betrekking tot feit 2 (parketnummer 15-840053-13), de transacties die zijn gedaan op 16 juni 2004, 2 juli 2004, 29 november 2004 en

3 februari 2005 (zaaksdossier C5) zijn verjaard. Het hof verklaart het openbaar ministerie daarom niet-ontvankelijk in de vervolging ten aanzien van deze transacties.

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten wijziging is aan de verdachte tenlastegelegd dat:

1. (15-840053-13)

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 mei 2008 tot en met 31 december 2010 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Hoofddorp en/of Alkmaar en/of Amsterdam, althans in Nederland,

een totaalbedrag van (ongeveer) 124.143,18 euro, althans (telkens) enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan de [benadeelde] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte, (telkens) uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als penningmeester en/of inkoper/medewerker van [bedrijf] , in elk geval (telkens) anders dan door misdrijf onder zich had, zich (telkens) wederrechtelijk heeft toegeëigend,

immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder toestemming van de [benadeelde] , althans (telkens) zonder toestemming van het bestuur, namens de [benadeelde] transactie(s) verricht vanaf de ABN AMRO bankrekening [rekeningnummer 1] (toebehorende aan de [benadeelde] ), te weten:

(zaaksdossier C1)

- op 05 januari 2009 een geldbedrag van 3.251,15 euro (omschrijving: " [omschrijving 1] " en/of " [omschrijving 2] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [BV 1] BV) en/of

- op 05 januari 2009 een geldbedrag van 5.302,34 euro (omschrijving: " [omschrijving 3] " en/of " [omschrijving 4] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [BV 2] BV) en/of

- op 10 juli 2009 een geldbedrag van 2.000,00 euro (omschrijving: "spoedboeking" en/of "deposit zoals afgespr") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] ten name van [BV 3] ) en/of

- op 1 oktober 2008 een geldbedrag van 4.387,46 euro (omschrijving: " [omschrijving 5] " en/of "komt retour") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] ten name van [BV 3] ) en/of

- op 20 oktober 2010 een geldbedrag van 15.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 6] " en/of " [omschrijving 7] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [BV 2] BV);

(zaaksdossier C2)

- op 6 juni 2008 een geldbedrag van 5.250,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 8] " en/of " [omschrijving 9] " en/of "gft/zk kst") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] ten name van [omschrijving 8] ) en/of

- op 11 juni 2010 een geldbedrag van 5.880,18 euro (omschrijving: " [BV 4] BV" en/of "iDEAL betaling [nummer 1] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 6] ten name van [BV 4] BV) en/of

(zaaksdossier C3)

- op 19 februari 2010 een geldbedrag van 2.383,81 euro (omschrijving: " [omschrijving 10] " en/of " [omschrijving 11] " en/of " [omschrijving 12] " en/of " [omschrijving 13] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] ten name van [omschrijving 10] ) en/of

(zaaksdossier C4)

- op 14 april 2009 een geldbedrag van 60.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 14] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 8] ten name van [BV 5] BV) en/of

(zaaksdossier C6)

- op 12 september 2008 een geldbedrag van 2.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 15] " en/of "gft [benadeelde] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 9] ten name van [omschrijving 15] ) en/of

- op 10 november 2008 een geldbedrag van 3.270,58 euro (omschrijving: " [omschrijving 16] " en/of " [omschrijving 17] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 10] ten name van [BV 6] ) en/of

- op 04 februari 2009 een geldbedrag van 1.631,94 euro (omschrijving: " [omschrijving 15] " en/of " [omschrijving 18] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 11] ten name van [instelling 1] ) en/of - op 11 maart 2009 een geldbedrag van 1.594,30 euro (omschrijving: " [omschrijving 19] " en/of " [omschrijving 20] " en/of" [omschrijving 21] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 12] ten name van [BV 6] ) en/of

- op 19 februari 2010 een geldbedrag van 5.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 22] " en/of " [omschrijving 13] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 13] ) en/of

- op 31 maart 2010 een geldbedrag van 1.095,71 euro (omschrijving: " [omschrijving 23] " en/of " [omschrijving 24] " en/of " [omschrijving 26] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 14] ten name van [instelling 2] ) en/of

- op 31 maart 2010 (wederom) een geldbedrag van 1.095,71 euro (omschrijving: " [omschrijving 25] " en/of " [omschrijving 24] " en/of " [omschrijving 26] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 14] ten name van [instelling 2] ) en/of

- op 12 mei 2010 een geldbedrag van 5.000,00 euro (omschrijving: "aflossing kredietlening" en/of " [omschrijving 15] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 15] ten name van [omschrijving 15] / SNS Bank);

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 mei 2008 tot en met 31 december 2010 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Hoofddorp en/of Alkmaar en/of Amsterdam, althans in Nederland, een totaalbedrag van (ongeveer) 124.143,18 euro, althans (telkens) enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan de [benadeelde] , althans (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte,

(telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, waarbij verdachte zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen geldbedrag(gen) (telkens) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten de inloggegevens en/of pinpas van bovengenoemde bankrekening (met bijbehorende pincode),

immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal,(telkens) zonder toestemming van de [benadeelde] , althans zonder toestemming van het bestuur, namens de [benadeelde] transactie(s) verricht vanaf de ABN AMRO bankrekening [rekeningnummer 1] (toebehorende aan de [benadeelde] ), te weten:

(zaaksdossier C1)

- op 05 januari 2009 een geldbedrag van 3.251,15 euro (omschrijving: " [omschrijving 1] " en/of " [omschrijving 2] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 16] ten name van [BV 1] BV) en/of

- op 05 januari 2009 een geldbedrag van 5.302,34 euro (omschrijving: " [omschrijving 3] " en/of " [omschrijving 4] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 17] ten name van [BV 2] BV) en/of

- op 10 juli 2009 een geldbedrag van 2.000,00 euro (omschrijving: "spoedboeking" en/of "deposit zoals afgespr") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] ten name van [BV 3] ) en/of

- op 18 september 2009 een geldbedrag van 4.387,46 euro (omschrijving: " [omschrijving 5] " en/of "komt retour") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 4] ten name van [BV 3] ) en/of

- op 20 oktober 2010 een geldbedrag van 15.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 6] " en/of " [omschrijving 7] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [BV 2] BV);

(zaaksdossier C2)

- op 27 mei 2008 een geldbedrag van 5.250,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 8] " en/of " [omschrijving 9] " en/of "gft/zk kst") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 5] ten name van [omschrijving 8] ) en/of

- op 11 juni 2010 een geldbedrag van 5.880,18 euro (omschrijving: " [BV 4] BV" en/of "iDEAL betaling [nummer 1] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 6] ten name van [BV 4] BV) en/of

(zaaksdossier C3)

- op 19 februari 2010 een geldbedrag van 2.383,81 euro (omschrijving: " [omschrijving 10] " en/of " [omschrijving 11] " en/of " [omschrijving 12] " en/of " [omschrijving 13] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 7] ten name van [omschrijving 10] ) en/of

(zaaksdossier C4)

- op 14 april 2009 een geldbedrag van 60.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 27] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 8] ten name van [BV 5] BV)

en/of

(zaaksdossier C6)

- op 12 september 2008 een geldbedrag van 2.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 15] " en/of "gft [benadeelde] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 9] ten name van [omschrijving 15] ) en/of

- op 10 november 2008 een geldbedrag van 3.270,58 euro (omschrijving: " [omschrijving 16] " en/of " [omschrijving 17] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 10] ten name van [BV 6] ) en/of

- op 04 februari 2009 een geldbedrag van 1.631,94 euro (omschrijving: " [omschrijving 15] " en/of " [omschrijving 18] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 11] ten name van [instelling 1] ) en/of - op 11 maart 2009 een geldbedrag van 1.594,30 euro (omschrijving: " [omschrijving 19] " en/of " [omschrijving 20] " en/of " [omschrijving 21] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 12] ten name van [BV 6] ) en/of

- op 19 februari 2010 een geldbedrag van 5.000,00 euro (omschrijving: " [omschrijving 22] " en/of " [omschrijving 13] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 13] ) en/of

- op 31 maart 2010 een geldbedrag van 1.095,71 euro (omschrijving: " [omschrijving 23] " en/of " [omschrijving 24] " en/of " [omschrijving 26] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 14] ten name van [instelling 2] ) en/of

- op 31 maart 2010 (wederom) een geldbedrag van 1.095,71 euro (omschrijving: " [omschrijving 25] " en/of " [omschrijving 24] " en/of " [omschrijving 26] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 14] ten name van [instelling 2] ) en/of

- op 12 mei 2010 een geldbedrag van 5.000,00 euro (omschrijving: "aflossing kredietlening" en/of " [omschrijving 15] ") (naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 15] ten name van [omschrijving 15] / SNS Bank);

feit 2. (15-840053-13)

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2004 tot en met 31 december 2010 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Hoofddorp en/of Alkmaar en/of Amsterdam, althans in Nederland,

(een) geldbedrag(en) ter hoogte van in totaal (ongeveer) 22.447,75 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan de [benadeelde] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) geldbedrag(en) verdachte (telkens) uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als penningmeester en/of inkoper/medewerker van [bedrijf] , in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, zich (telkens) wederrechtelijk heeft toegeëigend, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder toestemming van de [benadeelde] , althans (telkens) zonder toestemming van het bestuur, namens de [benadeelde] transactie(s) verricht vanaf de ABN AMRO bankrekening [rekeningnummer 1] (toebehorende aan de [benadeelde] ) (naar de bankrekeningnummer [rekeningnummer 18] van [creditcard] , ten gunste van accountnummer [rekeningnummer 19] ), te weten:

(zaaksdossier C5)

- op 06 mei 2005 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 28] " en/of " [omschrijving 29] ") en/of

- op 13 juli 2005 een geldbedrag van 1.100,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "rest gift" en/of " [omschrijving 30] " en/of " [omschrijving 31] ") en/of

- op 10 november 2005 een geldbedrag van 883,05 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 32] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 33] ") en/of

- op 10 januari 2006 een geldbedrag van 1.194,87 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 34] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 35] ") en/of

- op 06 maart 2006 een geldbedrag van euro 870,00 (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 36] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 37] ") en/of

- op 16 juni 2006 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 38] " en/of " [omschrijving 39] ") en/of

- op 07 augustus 2006 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gft" en/of " [omschrijving 40] " en/of " [omschrijving 41] ") en/of

- op 27 december 2006 een geldbedrag van 1.500,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 42] " en/of " [omschrijving 43] ") en/of

- op 03 mei 2007 een geldbedrag van 1.201,32 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gift" en/of " [omschrijving 44] " en/of " [omschrijving 45] ") en/of

- op 29 augustus 2007 een geldbedrag van 1.180,57 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 46] ") en/of

- op 04 februari 2008 een geldbedrag van 1.289,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 47] ") en/of

- op 15 mei 2009 een geldbedrag van 1.200,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 48] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 49] ") en/of

- op 26 oktober 2006 een geldbedrag van 945,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 50] " en/of " [omschrijving 51] " en/of " [omschrijving 52] ") en/of

- op 06 mei 2010 een geldbedrag van 1.250,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 53] " en/of " [omschrijving 54] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 55] ") en/of

- op 06 juli 2010 een geldbedrag van euro 2.000,00 (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 56] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 57] ");

en/of

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2004 tot en met 31 december 2010 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Hoofddorp en/of Alkmaar en/of Amsterdam, althans in Nederland,

(een) geldbedrag(en) ter hoogte van in totaal (ongeveer) 22.447,75 euro, althans enig(e) geldbedrag(en), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan de [benadeelde] , althans aan een ander of anderen dan aan verdachte,

(telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, waarbij verdachte zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen geldbedrag(gen) (telkens) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten de inloggegevens en/of pinpas van bovengenoemde bankrekening (met bijbehorende pincode),

immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder toestemming van de [benadeelde] , althans (telkens) zonder toestemming van het bestuur, namens de [benadeelde] transactie(s) verricht vanaf de ABN AMRO bankrekening [rekeningnummer 1] (toebehorende aan de [benadeelde] ) (naar de bankrekeningnummer [rekeningnummer 18] van [creditcard] , ten gunste van accountnummer [rekeningnummer 19] ), te weten:

(zaaksdossier C5)

- op 16 juni 2004 een geldbedrag van 1.264,33 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 58] " en/of "gift" en/of " [omschrijving 59] ") en/of

- op 02 juli 2004 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gift" en/of " [omschrijving 60] " en/of " [omschrijving 61] ") en/of

- op 29 november 2004 een geldbedrag van 1.534,99 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gift" en/of " [omschrijving 62] " en/of " [omschrijving 63] ") en/of

- op 03 februari 2005 een geldbedrag van 1.034,62 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gift" en/of " [omschrijving 64] " en/of " [omschrijving 65] ") en/of

- op 06 mei 2005 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 28] " en/of " [omschrijving 29] ") en/of

- op 13 juli 2005 een geldbedrag van 1.100,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "rest gift" en/of " [omschrijving 30] " en/of " [omschrijving 31] ") en/of

- op 10 november 2005 een geldbedrag van 883,05 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 32] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 33] ") en/of

- op 10 januari 2006 een geldbedrag van 1.194,87 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 34] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 35] ") en/of

- op 06 maart 2006 een geldbedrag van euro 870,00 (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 36] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 37] ") en/of

- op 16 juni 2006 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 38] " en/of " [omschrijving 39] ") en/of

- op 07 augustus 2006 een geldbedrag van 1.000,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gft" en/of " [omschrijving 40] " en/of " [omschrijving 41] ") en/of

- op 27 december 2006 een geldbedrag van 1.500,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 42] " en/of " [omschrijving 43] ") en/of

- op 03 mei 2007 een geldbedrag van 1.201,32 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gift" en/of " [omschrijving 44] " en/of " [omschrijving 45] ") en/of

- op 29 augustus 2007 een geldbedrag van 1.180,57 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "aanv gift" en/of " [omschrijving 46] ") en/of

- op 04 februari 2008 een geldbedrag van 1.289,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 47] ") en/of

- op 15 mei 2009 een geldbedrag van 1.200,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 48] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 49] ") en/of

- op 26 oktober 2006 een geldbedrag van 945,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 50] " en/of " [omschrijving 51] " en/of " [omschrijving 52] ") en/of

- op 06 mei 2010 een geldbedrag van 1.250,00 euro (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 53] " en/of " [omschrijving 54] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 55] ") en/of

- op 06 juli 2010 een geldbedrag van euro 2.000,00 (omschrijving: " [creditcard] " en/of "bet rek nr [rekeningnummer 19] " en/of "card nr [nummer 2] " en/of " [omschrijving 56] " en/of "gft" en/of " [omschrijving 57] ");

Zaak met parketnummer 15-700088-17 (gevoegd):

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 januari 2015 tot en met 06 oktober 2016 te Alkmaar, althans in Nederland, een totaalbedrag van (ongeveer) 132.750,00 euro, althans (telkens) enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [BV 7] BV, althans aan een ander of anderen dan aan verdachte, anders dan door misdrijf onder zich had, zich (telkens) wederrechtelijk heeft toegeëigend, immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans eenmaal, (telkens) zonder toestemming van de [BV 7] BV, althans (telkens) zonder toestemming van het bestuur, namens [BV 7] BV transactie(s) verricht vanaf de ABN AMRO bankrekening [rekeningnummer 20] (toebehorende aan [BV 7] BV), naar bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [BV 2] BV.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.

Het standpunt van de verdediging

Vrijspraak zaak [BV 7] BV (gevoegde zaak met parketnummer 15-700088-17)

Bewijsoverwegingen (feiten 1 en 2 parketnummer 15-840053-13)

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straffen

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING