Home

Gerechtshof Amsterdam, 25-05-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1469, 200.279.580/01

Gerechtshof Amsterdam, 25-05-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1469, 200.279.580/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
25 mei 2021
Datum publicatie
4 juni 2021
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:1469
Zaaknummer
200.279.580/01

Inhoudsindicatie

Verzoek tot gelasten van voorlopig deskundigenbericht afgewezen vanwege onvoldoende belang (artikel 3:303 BW) en strijd met goede procesorde.’

Uitspraak

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.279.580/01

beschikking van de meervoudige burgerlijke kamer van 25 mei 2021

inzake

1 [appellant sub 1]

2. [appellante sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers,

advocaat: mr. F.M. Wagener te Alkmaar,

tegen

1 [geïntimeerde sub 1]

2. [geïntimeerde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

verweerders,

advocaat: mr. H.B. de Regt te Alkmaar.

1 Procesverloop

1.1

Partijen worden hierna [appellanten] en [geïntimeerden] genoemd.

1.2

[appellanten] hebben bij verzoekschrift met producties, ontvangen ter griffie van het hof op 16 juni 2020, verzocht in het kader van een bij dit hof tussen [appellanten] en [geïntimeerden] onder zaaknummer 200.277.876/01 aanhangige hoger beroep procedure een voorlopig deskundigenbericht te bevelen ter beantwoording van de in het verzoekschrift opgenomen vragen door een door het hof aan te wijzen deskundige.

1.3

Op 1 april 2021 is ter griffie van het hof een verweerschrift met producties van [geïntimeerden] ingekomen. Zij hebben het hof verzocht – uitvoerbaar bij voorraad – [appellanten] niet-ontvankelijk te verklaren dan wel de verzoeken van [appellanten] af te wijzen, met veroordeling van [appellanten] in de kosten van het geding.

1.4

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 april 2021. Bij die gelegenheid hebben [appellanten] bij monde van mr. Wagener en [geïntimeerden] bij monde van mr. De Regt het woord gevoerd, mr. De Regt aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. [appellanten] hebben nog producties in het geding gebracht. Partijen hebben inlichtingen verschaft.

1.5

Vervolgens is de behandeling van de zaak gesloten en is uitspraak bepaald.

2 Feiten

3 Beoordeling

4 Beslissing