Home

Gerechtshof Amsterdam, 07-02-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:352, 200.191.831/01

Gerechtshof Amsterdam, 07-02-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:352, 200.191.831/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
7 februari 2017
Datum publicatie
23 februari 2017
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2017:352
Zaaknummer
200.191.831/01

Inhoudsindicatie

Artikel 1:24 BW. Doorhaling van een ‘latere vermelding geslachtsnaam als gevolg van de in het buitenland vastgelegde geslachtsnaam na huwelijk’ op de akte van geboorte.

Aannemelijk is geworden dat de wil van appellante niet overeenstemde met hetgeen zij op het formulier ‘Verklaring naamskeuze na huwelijk’ heeft ingevuld en dat het niet haar bedoeling was het rechtsgevolg, te weten het verlies van haar eigen geslachtsnaam, in het leven te roepen.

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Afdeling civiel recht en belastingrecht

Team III (familie- en jeugdrecht)

Uitspraak: 7 februari 2017

Zaaknummer: 200.191.831/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/13/593135 / FA RK 15-6287

in de zaak in hoger beroep van:

[voornaam] [X] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

advocaat: mr. M.B.A. de Bruijn te Zoetermeer,

tegen

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam,

zetelende te Amsterdam,

geïntimeerde.

1 Het geding in hoger beroep

1.1.

Geïntimeerde wordt hierna de ambtenaar genoemd.

1.2.

Appellante is op 27 mei 2016 in hoger beroep gekomen van de beschikking van 9 maart 2016 van de rechtbank Amsterdam, met kenmerk C/13/593135 / FA RK 15-6287.

1.3.

De zaak is op 26 oktober 2016 ter terechtzitting behandeld.

1.4.

Ter terechtzitting zijn verschenen:

- appellante, bijgestaan door haar advocaat;

- de heer E. van Benthem, ambtenaar van de burgerlijke stand, namens de gemeente Amsterdam.

2 De feiten

2.1.

Appellante is als [voornaam] [Y] op [geboortedag] 1983 geboren te Amsterdam. Van deze geboorte is een akte van geboorte opgemaakt, welke is ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente Amsterdam. Appellante heeft de Nederlandse en de Turkse nationaliteit.

2.2.

Op [huwelijksdag] 2013 is appellante in Turkije gehuwd met [voornamen] [X] (hierna: [X] ). Naar Turks naamrecht is de geslachtsnaam van appellante, te weten [Y] , door haar huwelijk met [X] gewijzigd van [Y] in [X] .

2.3.

Na het huwelijk is aan de geboorteakte van appellante op 12 april 2013 een “latere vermelding betreffende wijziging geslachtsnaam als gevolg van de in het buitenland vastgelegde geslachtsnaam na huwelijk” toegevoegd, waarin is vermeld dat de geslachtsnaam van appellante is gewijzigd in [X] .

2.4.

Appellante had eerder, op 28 januari 2013, ten overstaan van J.P.M. Fontijn, ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam een voorgedrukt formulier “Verklaring naamskeuze na huwelijk” ingevuld en ondertekend. De inhoud daarvan luidt, voor zover thans van belang (opmerking hof: cursief weergegeven gedeelten zijn met de hand ingevuld):

“VERKLARING NAAMSKEUZE NA HUWELIJK

Ondergetekende,

Achternaam : [Y]

Voorna(a)m(en) (voluit) : [voornaam]

Geboortedatum en –plaats : [geboortedag] 1983 Amsterdam

(…)

Op (huwelijksdatum en –plaats) [huwelijksdag] 2013 ben ik gehuwd met [voornamen] [X]

Uit mijn huwelijksakte blijkt dat mijn geslachtsnaam na huwelijk luidt: [X]

[ ] Ik heb geen Nederlandse geboorteakte en verzoek mijn geslachtsnaam in de Gemeentelijke Basisadministratie (de GBA) te wijzigen in de huwelijksnaam:

[x] Ik heb wel een Nederlandse geboorteakte en verzoek een latere vermelding toe te voegen aan deze geboorteakte waaruit blijkt dat mijn geslachtsnaam is gewijzigd in: [X]

Deze wijziging werkt door in de GBA

[ ] Ik verzoek om behoud van mijn huidige geslachtsnaam en mijn naam in de GBA niet te wijzigen zoals vermeld in de huwelijksakte

Ondergetekende weet dat deze verklaring slechts eenmalig kan worden afgelegd en onherroepelijk is.”

3 Het geschil in hoger beroep

3.1.

Bij de bestreden beschikking is het verzoek van appellante, dat de rechtbank zal gelasten dat in het register van geboorten wordt doorgehaald de daarin voorkomende latere vermelding betreffende de wijziging van de geslachtsnaam van appellante als gevolg van het huwelijk, afgewezen.

3.2.

Appellante verzoekt, met vernietiging van de bestreden beschikking, om voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het verzoek tot doorhaling in het register van geboorten alsnog toe te wijzen.

3.3.

De ambtenaar refereert zich aan het oordeel van het hof.

4 Beoordeling van het hoger beroep

5 Beslissing