Home

Gerechtshof Amsterdam, 03-02-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2686, 23-001666-16

Gerechtshof Amsterdam, 03-02-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2686, 23-001666-16

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
3 februari 2017
Datum publicatie
13 juli 2017
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2017:2686
Zaaknummer
23-001666-16

Inhoudsindicatie

Bevestiging, met aanpassing van de aanhef van een bewijsmiddel. Belediging politieambtenaar en verzetten bij aanhouding.

Uitspraak

Parketnummer: 23-001666-16

Datum uitspraak: 3 februari 2017

TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsvrouw)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 21 april 2016 in de strafzaak onder parketnummer

13-201952-15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedag] 1982,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 20 januari 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen met dien verstande dat het hof de aanhef van bewijsmiddel 2 aanvult. De aanhef zal als volgt luiden

Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2015223011-4 van 7 oktober 2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [namen], beiden van de politie Eenheid Amsterdam.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. M.F.J.M. de Werd, mr. R.D. van Heffen en mr. P.H.M. Kuster, in tegenwoordigheid van

J.M. van Riel, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

3 februari 2017.

Mrs R.D. van Heffen en P.H.M. Kuster zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

[........]

.