Home

Gerechtshof Amsterdam, 29-12-2009, BO2438, 200.005.401-01

Gerechtshof Amsterdam, 29-12-2009, BO2438, 200.005.401-01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
29 december 2009
Datum publicatie
4 oktober 2019
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2009:BO2438
Zaaknummer
200.005.401-01

Inhoudsindicatie

Appartementsrecht. Plaatsing GSM-zendmast op dak van appartementencomplex op grond van huurovereenkomst VvE met provider. Nietigverklaring besluit algemene ledenvergadering VvE m.b.t. plaatsing zendmast. Uitleg Modelreglement 1973.

Uitspraak

29 december 2009

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ZESDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging VERENIGING VAN EIGENAREN VAN [adres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

APPELLANTE,

advocaat: mr. N.L.J.M. Rijssenbeek te Arnhem,

t e g e n

[geïntimeerde] , wonende te [woonplaats] ,

GEÏNTIMEERDE,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna respectievelijk VvE [adres] en [geïntimeerde] genoemd.

Bij dagvaarding van 4 februari 2008 (hersteld bij exploot van 7 februari 2008) is VvE [adres] in hoger beroep gekomen van de vonnissen van 11 juli 2007 en 7 november 2007 van de rechtbank Haarlem, in deze zaak onder nummer 94162/HA ZA 03-836 gewezen tussen [geïntimeerde] als eiser en VvE [adres] als gedaagde.

VvE [adres] heeft bij memorie negen grieven tegen de voormelde vonnissen aangevoerd, bewijs aangeboden, een productie overgelegd en geconcludeerd dat het hof die vonnissen zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van [geïntimeerde] zal afwijzen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide instanties.

VvE [adres] heeft vervolgens een akte houdende overlegging productie genomen.

Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] aangevoerd dat VvE [adres] in haar hoger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard, de grieven voorts op inhoudelijke gronden bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd, zakelijk weergegeven, dat het hof bij arrest uitvoerbaar bij voorraad het (eind)vonnis van de rechtbank van 7 november 2007 zo nodig onder aanvulling of met verbetering van gronden zal bekrachtigen, met veroordeling van VvE [adres] in de kosten van de procedure in hoger beroep.

VvE [adres] heeft hierna een akte genomen en [geïntimeerde] heeft vervolgens eveneens een akte genomen, waarbij als productie een geluidsopname in het geding is gebracht.

Ten slotte hebben partijen het hof verzocht arrest te wijzen op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast geldt.

2 Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van VvE [adres] .

3 Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden tussenvonnis van 11 juli 2007 onder 2.1 tot en met 2.7 een aantal feiten vermeld. De juistheid hiervan is tussen partijen niet in geschil, zodat ook het hof deze feiten tot uitgangspunt neemt.

4 Beoordeling

5 Slotsom en proceskosten

6 Beslissing