Home

Centrale Raad van Beroep, 08-01-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:188, 17-6121 PW-PV

Centrale Raad van Beroep, 08-01-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:188, 17-6121 PW-PV

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
8 januari 2019
Datum publicatie
29 januari 2019
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2019:188
Zaaknummer
17-6121 PW-PV

Inhoudsindicatie

Afgewezen bijzondere bijstand voor doorbetaling van woonkosten tijdens detentie. Het beleid dat bijstand wordt verleend bij detentie van langer dan een maand is consistent toegepast. Geen dringende redenen.

Uitspraak

17 6121 PW-PV

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 8 augustus 2017, 17/1159 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] te [woonplaats] (appellant)

het college van burgemeester en wethouders van Hengelo (college)

Datum uitspraak: 8 januari 2019

Zitting heeft: M. Schoneveld

Griffier: E. Stumpel

Appellant is niet verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door

M.J. Nieuwland.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen.

Het college heeft de aanvraag van appellant om bijzondere bijstand voor doorbetaling van woonkosten tijdens zijn detentie in de perioden van 14 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2016 en van 21 november 2016 tot en met 11 december 2016 terecht afgewezen.

Er is in het geval van appellant geen sprake van dringende redenen als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Participatiewet (PW), die nopen tot het verstrekken van bijstand in afwijking van artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, van de PW.

Het college hanteert het buitenwettelijke begunstigende beleid dat voor doorbetaling van vaste lasten bijzondere bijstand kan worden verstrekt indien - voor zover hier van belang - de detentie langer duurt dan een maand. Het college heeft met de afwijzing van de aanvraag het beleid consistent toegepast. Voor een beoordeling van de redelijkheid van het beleid of een toets als bedoeld in artikel 4:84 (slot) van de Algemene wet bestuursrecht bestaat geen ruimte. Vergelijk de uitspraak van 2 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:9.

Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.

Waarvan proces-verbaal.

De griffier De voorzitter

(getekend) E. Stumpel (getekend) M. Schoneveld

md