Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden

Geldig vanaf 1 maart 1983
Geldig vanaf 1 maart 1983

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-1983]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

de Regering van het Koninkrijk Zweden,

Geleid door de wens de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen,

Zijn overeengekomen het volgende Verdrag te sluiten:

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

TITEL II. Bepalingen inzake de toe te passen wetgeving

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

TITEL III. Bijzondere bepalingen inzake de verschillende soorten prestaties.

Hoofdstuk 1. Ziekte, moederschap en geboorte

Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Hoofdstuk 2. Invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen

Toepassing van de Nederlandse wetgeving
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Toepassing van de Zweedse wetgeving
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24

Hoofdstuk 3. Werkloosheid

Artikel 25
Artikel 26

Hoofdstuk 4. Kinderbijslag

Artikel 27

TITEL IV. Diverse bepalingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

TITEL V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Slotprotocol

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, ondertekend te Stockholm op 2 juli 1982

Preambule

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

TITEL II. Toepassing van de bijzondere bepalingen inzake de verschillende soorten prestaties

Hoofdstuk 1. Ziekte, moederschap en geboorte

Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9

Hoofdstuk 2. Invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen

Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12

Hoofdstuk 3. Werkloosheid

Artikel 13

Hoofdstuk 4. Kinderbijslag

Artikel 14

TITEL III. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18