Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

Geldig van 1 december 2003 tot 1 mei 2021
Geldig van 1 december 2003 tot 1 mei 2021

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2003 tot 01-05-2021]

Convention on social security between the Kingdom of the Netherlands and the State of Israel

Preambule

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the State of Israel,

Desirous of regulating the relations between the two states in the field of social security,

Have agreed to conclude the following Convention:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

Article 1a

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

PART II. PROVISIONS CONCERNING APPLICABLE LEGISLATION

Article 6

Article 6a

Article 6b

Article 6c

Article 6d

Article 7

Article 8

Article 9

PART III. SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE VARIOUS CATEGORIES OF BENEFITS

Chapter 1. Sickness and maternity

Article 10
Article 11

Chapter 2. Invalidity

Article 12

Chapter 3. Work injuries

Article 13
Article 14

Chapter 4. Old age and Survivors

Implementation of Israeli legislation
Article 15
Implementation of Netherlands legislation
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20

Chapter 5. Unemployment

Article 21
Article 22

Chapter 6. Children's allowance

Article 23

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

Preambule

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

DEEL II. BEPALINGEN INZAKE DE TOE TE PASSEN WETGEVING

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 6c

Artikel 6d

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

DEEL III. BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE VERSCHILLENDE SOORTEN UITKERINGEN

Hoofdstuk 1. Ziekte en moederschap

Artikel 10
Artikel 11

Hoofdstuk 2. Invaliditeit

Artikel 12

Hoofdstuk 3. Arbeidsongevallen

Artikel 13
Artikel 14

Hoofdstuk 4. Ouderdom en nagelaten betrekkingen

Toepassing van de Israëlische wetgeving
Artikel 15
Toepassing van de Nederlandse wetgeving
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20

Hoofdstuk 5. Werkloosheid

Artikel 21
Artikel 22

Hoofdstuk 6. Kinderbijslag

Artikel 23

DEEL IV. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

DEEL V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35