Home

Memorandum van Overeenstemming tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de gezamenlijke bouw en de gezamenlijke exploitatie van de Europese Transsone Windtunnel

Geldig vanaf 1 november 1988
Geldig vanaf 1 november 1988

Memorandum van Overeenstemming tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de gezamenlijke bouw en de gezamenlijke exploitatie van de Europese Transsone Windtunnel

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-1988]

Memorandum van Overeenstemming tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de gezamenlijke bouw en de gezamenlijke exploitatie van de Europese Transsone Windtunnel

Memorandum van Overeenstemming tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de gezamenlijke bouw en de gezamenlijke exploitatie van de Europese Transsone Windtunnel

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

de Regering van de Franse Republiek

en

de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(hierna te noemen: ,,de Deelnemende Partijen”),

Overwegend dat in internationaal overleg de behoefte in Europa aan een transsone windtunnel met een hoog getal van Reynolds is vastgesteld;

Overwegend dat gedurende een projectontwerpfase overeenstemming is bereikt met betrekking tot de technische specificaties van een cryogene transsone windtunnel;

Bevestigend de „Grondbeginselen voor Fase 3, de bouw en de exploitatie van de ETW”, omschreven in de Bijlage bij het Memorandum van Overeenstemming betreffende de fase van het definitieve ontwerp van de voorgestelde Europese Transsone Windtunnel;

Hebben als volgt besloten:

Artikel 1. Onderwerp van het Memorandum van Overeenstemming

1.

De Deelnemende Partijen komen overeen gezamenlijk een transsone windtunnelinstallatie met een hoog getal van Reynolds, hierna te noemen: „de ETW” (Europese Transsone Windtunnel), te bouwen en te exploiteren, welke installatie dient te voldoen aan de eisen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de lucht- en ruimtevaart in de komende decennia. De belangrijkste kenmerken van de ETW worden beschreven in Bijlage I bij dit Memorandum van Overeenstemming (hierna te noemden: „dit MvO”).

2.

Ten einde de gezamenlijke bouw en de gezamenlijke exploitatie van de ETW te verwerkelijken, wordt een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de „Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V.” (DFVLR), het „Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales” (ONERA), de Minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de „Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium” (NLR).

3.

De in het tweede lid van dit artikel genoemde samenwerkingsovereenkomst betreft de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Duits recht, hierna te noemen: „de ETW-vennootschap”.

4.

De ETW-vennootschap bouwt, exploiteert - door het uitvoeren van de windtunnelonderzoekingen in opdracht van voornamelijk de lucht- en ruimtevaartindustrieën in de deelnemende landen - en onderhoudt de ETW en ontwikkelt deze verder.

Artikel 2. Plaats

Artikel 3. Bouwfase

Artikel 4. Exploitatie van de ETW

Artikel 5. Belastingen en heffingen

Artikel 6. Toelating van andere Regeringen

Artikel 7. Informatie en rechten van de gebruiker

Artikel 8. Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 9. Eisen tot schadevergoeding

Artikel 10. Beveiliging

Artikel 11. Toegang tot de nationale instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 12. Uitvindingen

Artikel 13. Wijziging van het memorandum van overeenstemming

Artikel 14. Geschillen

Artikel 15. Datum van inwerkingtreding

Artikel 16. Terugtrekking

Artikel 17. Authenticiteit

BIJLAGE I

BIJLAGE II. BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE ETW-VENNOOTSCHAP

BIJLAGE III. AANPASSINGSFORMULE