Home

Verdragsrelaties met voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken

Geldig van 28 december 2019 tot 2 juli 2021
Geldig van 28 december 2019 tot 2 juli 2021

Verdragsrelaties met voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken

Besluit IZV2019-0000206345

Voorafgaande besluiten
IFZ2009/510M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-12-2019 tot 02-07-2021]
[Regeling ingetrokken per 02-07-2021]

Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 september 2009, nr. IFZ 2009/510M, Stcrt, 2009, 14626 .

1. Inleiding

Naar aanleiding van aan het ministerie van Financiën gestelde vragen is gebleken dat er behoefte bestaat aan nadere informatie en duidelijkheid inzake de verdragsrelaties met de voormalige Sovjet- en Joegoslavische republieken. Die verduidelijking is in het verleden door mijn voorgangers gegeven middels het besluit van 29 juli 1992, nr. IFZ92/958, het besluit van 19 september 1998, nr. IFZ98/1038M en het besluit van 22 september 2009, nr. IFZ 2009/510M.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 september 2009, nr. IFZ 2009/510M. Het bevat enkele redactionele aanpassingen ten opzichte van het besluit uit 2009 en geeft de laatste stand van zaken weer van de verdragsrelatie met deze landen.

Het besluit is tot stand gekomen na overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2. Voormalig Joegoslavië

3. Voormalige Sovjet-Unie

4. Intrekking besluiten

5. Inwerkingtreding