Home

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

Geldig van 20 december 2018 tot 1 januari 2019
Geldig van 20 december 2018 tot 1 januari 2019

Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

Besluit 2018-0000956848

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2019]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Inleiding

[Nog niet in werking]

Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk.

U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:

 1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

 2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

 3. Emolumenten

 4. Tegemoetkoming representatiekosten

 5. Te werken uren op jaarbasis

 6. Arbeidsduur detachering Europese Unie

 7. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

 8. Werkkostenregeling/IKAP-regeling

 9. Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

 10. Klokkenluidersregeling: vergoeding rechtsbijstand

 11. Maximale stimuleringspremie VWNW-beleid

 12. Maximale tegemoetkoming kosten beeldschermbril

 13. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

 14. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

 15. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

1. Vergoeding van reis- en verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen

[Nog niet in werking]

De bedragen voor lunch en avondmaaltijd worden geïndexeerd met de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants en café’s en voor fastfood en afhaalservice. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex voor accommodaties. De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met de gewogen gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en avondmaaltijd.

De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens binnenlandse dienstreizen worden met ingang van 1 januari 2019:

 

Totaal

Netto

Bruto

Lunch

15,67

9,16

6,51

Avondmaaltijd

23,71

22,99

0,72

Logies

103,72

102,59

1,13

Ontbijt

10,13

10,13

 

Kleine uitgaven overdag

5,07

4,52

0,55

Kleine uitgaven ‘s avonds

15,12

9,05

6,07

De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel bij dienstreizen, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.

2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer

3. Emolumenten

4. Tegemoetkoming representatiekosten

5. Te werken uren op jaarbasis

6. Arbeidsduur detachering Europese Unie

7. Werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel

8. Werkkostenregeling/ IKAP-regeling

9. Stagevergoedingen en pensionkosten voor stagiairs

10. Klokkenluidersregeling : vergoeding rechtsbijstand

11. Maximale stimuleringspremie VWNW-beleid

12. Maximale tegemoetkoming kosten beeldschermbril

13. Wijzigingen algemene wet- en regelgeving

14. Wijzigingen sectorale regelgeving en circulaires

15. Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk

Bijlage bij circulaire 2018-0000956848 [Nog niet in werking]