Home

Besluit uitzondering van vernietiging

Geldig van 19 november 2018 tot 30 november 2018
Geldig van 19 november 2018 tot 30 november 2018

Besluit uitzondering van vernietiging

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-11-2018]

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV),

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Het UWV gaat over tot uitzondering van vernietiging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De archiefbescheiden zijn nader gespecificeerd in de inventaris die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

De overweging om tot uitzondering van vernietiging over te gaan is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode ‘hotspot-monitor’. Deze methode wordt in de Toelichting nader uitgelegd. Vanwege gebleken maatschappelijke relevantie (cultuurhistorisch erfgoed) worden bij de in de inventaris nader gespecificeerde archiefbescheiden bij afsluiting de markering B ingevoerd bij de archiefadministratie, in plaats van de in de bewaartermijnenlijst gestelde V-termijn. Facilitair Bedrijf Documentaire Informatievoorziening behandelt de archiefbescheiden vervolgens als blijvend te bewaren archiefbescheiden.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Bijlage [Nog niet in werking]